Библиотеки: Родопските Брахицерни говеда
Заглавие:      Родопските Брахицерни говеда
Категории:      Селекция
Номер на книга:      1
Автори:      Васил Николов
Каталожен номер:      1
Брой страници:      0
Език:      Български
Рейтинг:      0 
Изображение:      cover

Описание:     

Биологичното разнообразие е най-голямата ценност на нашата планета. Богатство, което човекът започна да цени едва през последните години, когато голяма част от него е вече безвъзвратно изгубена. Крачейки самодоволно из дебрите на историята, опиянен от своите успехи и “велики” творения, увлечен в прекрояване на материята – първоначално неживата, а по - късно и живата, в един момент той се изправи пред опасността да остане сам и да крачи през великата пустош на нищото. Основна причина за загубата на генетични ресурси в животновъдството е неговата глобализация и индустриализация. Високоспециализираното индустриално животновъдство се базира на тясна генетична основа, отбрана изключително и само за производство на максимално количество продукция.

 

 Към пълния текст

 

 

Публикувано от:      admin