Библиотеки: Кратък курс по месодайно говедовъдство
Заглавие:      Кратък курс по месодайно говедовъдство
Категории:      Технологии
Номер на книга:      7
Автори:      Проф. д-р Трифон Дарджонов
Каталожен номер:      7
Брой страници:      0
Език:      Български
Рейтинг:      0 
Изображение:      cover

Описание:     

Преди да подхванем темата, нека да изясним понятието "месодайно говедовъдство" което се определя по различен начин в различните краища на Света. В Европа, съответно ЕС, най-често, то се налага като "крави кърмачки"(suckler cows), в САЩ се определя като "говеда за месо"(Beef Cattle). Може би, най-пълното и точно определение е "специализирано за месо говедовъдство", но е много дълго. Предложението ми е, в този курс, за по-кратко, да използваме "месодайно говедовъдство", за това говедовъдство при което не се дои мляко, а се получават приплоди бозаещи от майките, а след отбиването се угояват обикновено до високо живо тегло. Основанието ми е, че то наподобява на понятието "млечно говедовъдство", което използваме за кравите, които се отглеждат за производство на мляко. Възраженията от сорта, че и кравите за мляко също дават месо, мисля за не сериозни, тъй като обикновено наименованието се дава от основната продукция.

 

Към книгата

Публикувано от:      admin