Библиотеки: Грижи за пчелите през август
Заглавие:      Грижи за пчелите през август
Категории:      Пчеларство
Номер на книга:      2
Автори:      Е. Георгиева
Каталожен номер:      2
Брой страници:      0
Език:      Български
Рейтинг:      0 
Изображение:      cover

Описание:     

През август основните растителни видове, които осигуряват пашата на пчелите в нашата страна, вече са прецъфтели. Само памукът, резенето, дребнолистните тютюни и някои блатни треви осигуряват по-значителни количества нектар. В поливните райони люцерновите площи също осигуряват нектар и пчелите ги използват за паша. Във високопланинските райони със смърчови насаждения, а в някои години и в по-ниските райони с широколистни дървесни видове през август се явява мана, която активизира работата на пчелите и развитието на семействата и те събират значителни количества от нея.

Прочети повече

Публикувано от:      admin