Кратка биография на Весела Спасова Цветанова

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва средно образование през 1991 година в Политехническа Гимназия ”Христо Ботев” – гр. Дупница. През 1999 година завършва в Университет за Национално и Световно Стопанство – гр.София – бакалавърска степен по специалността “Управление на Териториалните системи” („Публична Администрация”) и през 2000 година се дипломира, като магистър по същата специалност. Записва през 2000 година второ висше образование в Югозападен Университет – гр.Благоевград – специалност „Право“ и се дипломира като магистър по право през 2010 година.

 


КАРИЕРА

Започва професионалната си кариера през 1997 година, като митнически инспектор към Митница Аерогара София до 2004 година. Продължава професионалното си развитие от 2006 година до 2008 година в Държавен Фонд Земеделие, като експерт в Разплащателна Агенция – Сектор „Търговски Механизми” – издаване на Експорт Лицензии за страни извън Европейския съюз.


През 2008 година работи в "МЕГАИНВЕСТ" ЕООД, която се занимава с търговска, предприемаческа и инвеститорска дейност, като икономически директор до 2012 година. От 2012 година до 2015 година работи, като експерт в "3 В Консулт" ООД (строителен надзор).

През 2015 година постъпва в Българска агенция по безопасност на храните, като юрисконсулт в дирекция „Правна“ при Централно управление на БАБХ, отдел "Административно - правни дейности и обществени поръчки".