Кратка биография на Валентин Радков Георгиев

Роден на 18.07.1973 г. в гр. Хасково.


ОБРАЗОВАНИЕ

През 1996 г. завършва Тракийския университет - Стара Загора, специалност ,,Зооинженерство".
Специализирал е „Развъждане и технологии на изкуственото осеменяване в говедовъдството" в National Livestock Breeding Center/NLBC/ - Япония и по програма по изкуствено осеменяване и трансфер на ембриони в Южна Корея.


КАРИЕРА


Работил е като организатор производство в животновъдна ферма.
През юли 2000 г. започва работа в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), където работи и до момента. Първоначално е специалист в отдел ,,Репродукция и изкуствено осеменяване" в звено Хасково към Регионалната дирекция ,,Контрол на развъдната дейност'' – Ст. Загора, която към този период е към Националната ветеринарномедицинска служба. През юли 2002 г. е назначен за главен експерт в същото звено, вече в структурата на ИАСРЖ.
От август 2003 г. е Главен директор на Главна дирекция по селекция и репродукция в животновъдството.
От март 2011 до ноември 2011 г. е началник отдел ,,Западен център по репродукция и анализ'' към главна дирекция ,,Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес" на ИАСРЖ.
През ноември 2011 е назначен за главен директор на главна дирекция ,,Контрол и координация на развъдната дейност" на ИАСРЖ.