Обществени поръчки

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за покупка на дизелово гориво за отопление

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 09.11.2015 г. Ф-ра № 1400004668/26.10.2015 г.  3771,58
 22.12.2015 г. Ф-ра № 1400004847/18.12.2015 г.  3512,49
 29.02.2016 г. Ф-ра № 1400004911/25.01.2016 г.  5053,85
 11.03.2016 г. Ф-ра № 1400004972/07.03.2016 г.  4986,90
     
     
     
     

 

 

Решение за покупка на дизелово гориво за отопление - 2015-09-28 16:39:19  , гр. София.

 

Борсов договор - 2015-10-12 12:34:47  , гр. София.

Понеделник, 15 Юни 2015 14:20

Доставка на течен азот

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001516/20.07.2015 г.  1 800,00
06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001530/23.07.2015 г.  270,00
06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001531/23.07.2015 г.  1 320,00
06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001538/24.07.2015 г. 810,00
10.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001547/31.07.2015 г. 480,00
10.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001553/31.07.2015 г. 330,00
27.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001548/31.07.2015 г.  360,00
27.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001562/12.08.2015 г.  540,00
09.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001574/19.08.2015 г.  270,00
09.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001576/19.08.2015 г.  255,00
15.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001579/19.08.2015 г.  330,00
15.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001580/19.08.2015 г.  1 650,00
18.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001660/15.09.2015 г.  240,00
18.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001659/15.09.2015 г.  390,00
18.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001661/15.09.2015 г.  570,00
25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001591/26.08.2015 г. 600,00
25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001592/26.08.2015 г. 1 080,00
25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001593/26.08.2015 г. 360,00
25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001631/04.09.2015 г. 270,00
25.09.2015 г.  Ф-ра № 0000086134/04.09.2015 г. 1 500,00
06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001670/17.09.2015 г.  270,00
06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001675/23.09.2015 г.  1 350,00
06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001674/23.09.2015 г.  270,00
06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001699/24.09.2015 г.  390,00
06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001748/30.09.2015 г.  270,00
06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001715/30.09.2015 г.  1 500,00
29.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001731/05.10.2015 г. 300,00
29.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001741/07.10.2015 г.  240,00
29.10.2015 г.   Ф-ра № 5100001742/07.10.2015 г.  270,00
29.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001743/07.10.2015 г.  330,00
09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001766/19.10.2015 г. 1230,00
09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001765/19.10.2015 г. 270,00
09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001786/22.10.2015 г. 210,00
09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001770/19.10.2015 г. 420,00
09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001808/30.10.2015 г. 600,00
09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001811/30.10.2015 г. 270,00
09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001820/30.10.2015 г. 240,00
13.11.2015 г.   Ф-ра № 0000087691/04.11.2015 г.   1500,00
13.11.2015 г. Ф-ра № 0000087690/04.11.2015 г. 270,00
13.11.2015 г. Ф-ра № 5100001840/11.11.2015 г. 210,00
13.11.2015 г. Ф-ра № 5100001839/11.11.2015 г. 270,00
13.11.2015 г. Ф-ра № 5100001838/11.11.2015 г. 930,00
14.12.2015 г.   Ф-ра № 5100001868/19.11.2015 г. 450,00
14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001892/26.11.2015 г. 270,00
14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001898/27.11.2015 г. 210,00
14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001899/27.11.2015 г. 270,00
14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001900/27.11.2015 г. 390,00
14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001901/27.11.2015 г. 840,00
14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001906/30.11.2015 г. 390,00
14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001913/30.11.2015 г. 285,00
28.12.2015 г.  Ф-ра № 0000088502/30.11.2015 г.  1500,00
 28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001915/04.12.2015 г.  540,00
 28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001967/21.12.2015 г.  225,00
28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001966/21.12.2015 г. 300,00
28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001980/28.12.2015 г. 300,00
28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001977/28.12.2015 г. 270,00
28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001976/28.12.2015 г. 1500,00
28.12.2015 г. Ф-ра № 0000088970/15.12.2015 г. 270,00
28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001978/28.12.2015 г. 300,00
28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001979/28.12.2015 г. 1260,00
22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002018/13.01.2016 г. 825,00
22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002019/13.01.2016 г. 270,00
22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002020/13.01.2016 г. 270,00
22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002021/13.01.2016 г. 240,00
22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002022/13.01.2016 г. 570,00
23.02.2016 г. Ф-ра № 5100002031/19.01.2016 г. 420,00
08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002048/25.01.2016 г.  240,00
08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002049/25.01.2016 г.  180,00
29.02.2016 г. Ф-ра № 5100002081/05.02.2016 г. 285,00
29.02.2016 г. Ф-ра № 5100002082/05.02.2016 г. 1020,00
29.02.2016 г. Ф-ра № 5100002083/05.02.2016 г. 1650,00
08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002101/12.02.2016 г. 810,00
08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002125/23.02.2016 г. 2250,00
11.03.2016 г. Ф-ра № 5100002148/26.02.2016 г. 1500,00
11.03.2016 г.   Ф-ра № 5100002176/07.03.2016 г. 285,00
05.04.2016 г.  Ф-ра № 5100002181/10.03.2016 г.  570,00
05.04.2016 г. Ф-ра № 5100002200/14.03.2016 г. 1800,00
05.04.2016 г. Ф-ра № 5100002217/18.03.2016 г. 1860,00
27.04.2016 г. Ф-ра № 5100002302/07.04.2016 г. 2730,00
03.05.2016 г. Ф-ра № 5100002311/11.04.2016 г. 420,00
03.05.2016 г. Ф-ра № 5100002373/22.04.2016 г. 210,00
03.05.2016 г. Ф-ра № 5100002360/22.04.2016 г. 405,00
11.05.2016 г. Ф-ра № 5100002416/28.04.2016 г. 855,00
11.05.2016 г. Ф-ра № 0000092454/03.05.2016 г. 1080,00
20.05.2016 г. Ф-ра № 5100002434/09.05.2016 г. 1980,00
02.06.2016 г.  Ф-ра № 5100002520/30.05.2016 г. 870,00
13.06.2016 г. Ф-ра № 5100002566/07.06.2016 г. 1770,00
13.06.2016 г. Ф-ра № 5100002567/07.06.2016 г. 225,00
13.06.2016 г. Ф-ра № 5100002570/09.06.2016 г. 1635,00
07.07.2016 г. Ф-ра № 0000093756/20.06.2016 г. 300,00

 

Публична покана - 2015-06-15 14:32:59, гр. София.

 

Документация - 2015-06-15 14:25:39, гр. София.

 

Договор - 2015-07-21 15:07:55, гр. София.

 

Освобождаване на гаранциите за участие - 2015-08-05 13:26:18, гр. София.

 

Допълнително споразумение към договор - 2016-06-23 11:24:18, гр. София.

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за покупка на горива за автомобили

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 17.04.2015  Ф-ра №0057302504/31.03.2015 г.  7618,38
 26.05.2015  Ф-ра №0057305391№0057305392/30.04.2015 г.  5424,97
 24.06.2015  Ф-ра №0057308283/31.05.2015 г.  5684,50
 13.07.2015  Ф-ра №0057311221/30.06.2015 г.  4482,48
 10.08.2015  Ф-ра №0057314166/31.07.2015 г.  6494,71
 09.09.2015  Ф-ра №0057317116/31.08.2015 г.  9613,49
 12.10.2015  Ф-ра №0057319967/30.09.2015 г. 7454,28
 13.11.2015  Ф-ра №0057322913/31.10.2015 г. 8031,00
 12.12.2015  Ф-ра №0057325874/30.11.2015 г. 7872,98
 20.01.2016  Ф-ра №0057328829/31.12.2015 г. 5089,36
 29.02.2016  Ф-ра №0057331695/31.01.2016 г. 4139,35
 11.03.2016  Ф-ра №0057334662/29.02.2016 г.  3812,48
 07.04.2016  Ф-ра №0057337603/31.03.2016 г. 3877,01
     

 

Решение за покупка на горива за автомобили - 20.02.2015г., гр. София.

Борсов договор - 13.03.2015г., гр. София.

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане и интегриране на електронни регистри. Съпътстващи обучения.Закупуване на хардуер и лицензи"
в изпълнение на договор с регистрационен номер 14-32-4 от 01.10.2014г. по проект с наименование „Ефективно
административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/" по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.3. „Стандартна информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06 на Оперативна програма „Административен капацитет"

Страница 2 от 2