Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
     
     

 

Обявление - 2017-11-14 14:03:15

Документация - 2017-11-14 14:05:24

Протокол №1 - 2017-12-04 16:36:17

 

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2017

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
11.07.2017 г. Ф-ра № 5100004072/27.06.2017 г. 252,00
11.07.2017 г. Ф-ра № 5100004088/30.06.2017 г.  302,40
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004115/04.07.2017 г.

1092,00

27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004127/07.07.2017 г. 369,60
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004149/14.07.2017 г. 655,20
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004155/14.07.2017 г. 2234,40
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004171/19.07.2017 г. 1848,00
15.08.2017 г.   Ф-ра № 5100004204/31.07.2017 г. 151,20
15.08.2017 г. Ф-ра № 5100004217/08.08.2017 г. 638,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004228/10.08.2017 г. 2738,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004237/15.08.2017 г. 302,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004243/16.08.2017 г. 1008,00
14.09.2017 г. Ф-ра № 5100004324/08.09.2017 г. 2486,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004339/12.09.2017 г. 436,80
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004348/15.09.2017 г. 2486,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004388/26.09.2017 г. 252,00
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004411/28.09.2017 г. 302,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004433/30.09.2017 г. 1915,20
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004455/04.10.2017 г. 184,80
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004479/09.10.2017 г. 403,20
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004508/16.10.2017 г. 2486,40
09.11.2017 г. Ф-ра № 5100004550/26.10.2017 г. 2284,80
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004623/14.11.2017 г. 3360,00
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004625/15.11.2017 г. 1428,00
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004663/22.11.2017 г. 772,80
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004720/07.12.2017 г. 1747,20
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004725/11.12.2017 г. 907,20
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004747/14.12.2017 г. 1680,00
12.01.2018 г. Ф-ра № 5100004790/29.12.2017 г. 470,40
12.01.2018 г. Ф-ра № 5100004806/29.12.2017 г. 1394,40

 

Обявление - 2017-05-26 13:29:32

 

Документация - 2017-05-26 13:30:27

 

Протокол №1 - 2017-06-20 16:18:34

 

Договор - 2017-06-22 17:31:27

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 11.04.2017г. Ф-ра № 0057372780/31.03.2017 г. 1207,28
 04.05.2017г. Ф-ра № 0057375889/30.04.2017 г. 6254,03
 10.06.2017г. Ф-ра № 0057378969/31.05.2017 г. 5023,12
 17.07.2017г. Ф-ра № 0057382064/30.06.2017 г. 4924,81
15.08.2017г. Ф-ра № 0057385561/31.07.2017 г. 4807,48
14.09.2017г. Ф-ра № 0057388262/31.08.2017 г. 2911,07
06.10.2017г. Ф-ра № 0057391322/30.09.2017 г. 5768,14
09.11.2017г. Ф-ра № 0057394423/31.10.2017 г. 5106,65
15.12.2017г. Ф-ра № 0057397569/30.11.2017 г. 5313,50

 

Доклад от комисия с приложени протоколи - 2017-03-10 19:01:12, гр. София.

Решение1 - 2017-03-10 19:01:28, гр. София.

Договор - 2017-03-28 20:16:34, гр. София.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИКО-ФИЗИЧНИЯ СЪСТАВ НА СУРОВОТО МЛЯКО И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ , НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 09.11.2016 г. Ф-ра № 0000000074/08.11.2016 г.  38578,00
 21.12.2016 г.  Ф-ра № 0000000119/12.12.2016 г. 38413,12

 

Обявление - 2016-10-03 13:05:12

Документация - 2016-10-03 13:07:38

Скица - 2016-10-03 14:37:23

Протокол №1 - 2016-11-01 16:58:35

Договор - 2016-11-08 18:24:17

Понеделник, 06 Юни 2016 09:51

Доставка на течен азот - 2016

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002656/28.06.2016 г. 302,40
07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002658/28.06.2016 г.  1680,00
 07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002675/30.06.2016 г.  302,40
 18.07.2016 г. Ф-ра № 5100002705/12.07.2016 г.  403,20
29.07.2016 г. Ф-ра № 5100002692/11.07.2016 г. 2402,40
29.07.2016 г. Ф-ра № 0000094591/20.07.2016 г. 302,40
29.07.2016 г. Ф-ра № 5100002742/21.07.2016 г. 638,40
 08.08.2016 г.  Ф-ра № 5100002750/28.07.2016 г. 2318,40
08.08.2016 г. Ф-ра № 5100002757/01.08.2016 г. 1512,40
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002764/08.08.2016 г. 571,20
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002766/09.08.2016 г. 403,20
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002776/12.08.2016 г. 134,40
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002785/18.08.2016 г. 840,00
16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002801/25.08.2016 г. 3662,40
16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002832/31.08.2016 г. 184,80
16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002840/08.09.2016 г. 1377,60
26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002865/12.09.2016 г. 302,40
26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002889/16.09.2016 г. 957,60
26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002913/20.09.2016 г. 806,40
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002938/28.09.2016 г. 67,20
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002954/30.09.2016 г. 2688,00
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002969/30.09.2016 г. 470,40
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002971/04.10.2016 г. 302,40
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100002984/10.10.2016 г. 638,40
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003015/17.10.2016 г. 336,00
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003029/20.10.2016 г. 268,80
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003036/21.10.2016 г. 3528,00
24.11.2016 г.   Ф-ра № 5100003075/31.10.2016 г. 487,20
24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003081/03.11.2016 г. 436,80
 24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003099/10.11.2016 г.   672,00
24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003120/17.11.2016 г. 3460,80
15.12.2016 г. Ф-ра № 5100003179/30.11.2016 г. 1831,20
27.12.2016 г. Ф-ра № 5100003205/08.12.2016 г. 2150,40
27.12.2016 г. Ф-ра № 5100003236/16.12.2016 г. 2150,40
14.01.2017 г. Ф-ра № 0000098762/30.12.2016 г. 235,20
14.01.2017 г. Ф-ра № 5100003272/30.12.2016 г. 907,20
14.01.2017 г. Ф-ра № 5100003284/30.12.2016 г. 235,20
31.01.2017 г. Ф-ра № 5100003310/12.01.2017 г. 3360,00
31.01.2017 г. Ф-ра № 5100003331/19.01.2017 г. 537,60
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002585/13.06.2016 г. 300,00
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002636/23.06.2016 г. 285,00
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002637/23.06.2016 г. 270,00
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003383/31.01.2017 г. 571,20
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003391/06.02.2017 г. 2368,80
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003395/08.02.2017 г. 1747,20
 13.03.2017 г. Ф-ра № 0000099975/22.02.2017 г. 235,20
13.03.2017 г. Ф-ра № 5100003447/28.02.2017 г. 907,20
13.03.2017 г. Ф-ра № 5100003505/06.03.2017 г. 302,40
 11.04.2017 г.  Ф-ра № 5100003594/24.03.2017 г. 1461,60
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003612/28.03.2017 г. 302,40
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003613/28.03.2017 г. 235,20
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003614/28.03.2017 г. 369,60
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003667/06.04.2017 г. 2335,20
11.04.2017 г. Ф-ра № 0000101176/06.04.2017 г. 40,32
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003683/10.04.2017 г. 403,20
27.04.2017 г. Ф-ра № 5100003753/21.04.2017 г. 2520,00
04.05.2017 г. Ф-ра № 5100003761/26.04.2017 г. 957,60
23.05.2017 г. Ф-ра № 5100003819/05.05.2017 г. 2123,52
23.05.2017 г. Ф-ра № 5100003828/09.05.2017 г. 436,80
26.05.2017 г. Ф-ра № 5100003970/18.05.2017 г. 2704,80
08.06.2017 г. Ф-ра № 5100003898/23.05.2017 г. 100,80
08.06.2017 г. Ф-ра № 5100003918/29.05.2017 г. 487,20
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100003988/08.06.2017 г. 1713,60
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100003997/13.06.2017 г. 1848,00
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004004/14.06.2017 г. 436,80
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004022/16.06.2017 г. 672,00
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004038/20.06.2017 г. 672,00

 

Обявление - 2016-06-06 09:57:32

 

Документация - 2016-06-06 09:58:12

 

Протокол №1 - 2016-06-20 16:19:23

 

Договор - 2016-06-28 13:37:35, гр. София.

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за покупка на горива за автомобили

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 11.05.2016г.  Ф-ра №0057340423/30.04.2016 г. 3622,96
 07.06.2016г.  Ф-ра №0057343202/31.05.2016 г. 4353,56
 18.07.2016г.  Ф-ра №0057346156/30.06.2016 г.  5883,02
 04.08.2016г.  Ф-ра №0057349077/31.07.2016 г. 4435,31
 18.10.2016г.  Ф-ра №0057354802/30.09.2016 г. 7948,01
 05.11.2016г.  Ф-ра №0057357765/31.10.2016 г. 8099,17
 14.01.2017г.  Ф-ра №0057363795/31.12.2016 г.  4690,68
 03.02.2017г.  Ф-ра №0057366751/31.01.2017 г.  4005,17
 13.03.2017г.  Ф-ра №0057369734/28.02.2017 г. 4868,81
 11.04.2017г.  Ф-ра №0057371959/27.03.2017 г. 3552,28
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Решение за покупка на горива за автомобили - 2016-02-24 17:44:18, гр. София.

Борсов договор - 2016-02-22 12:37:53, гр. София.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен инфрачервен анализатор на физико-химичен състав на сурово мляко за Държавната лаборатория за анализ на качествените показатели на млякото към ИАСРЖ»

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 20.05.2016 г. Ф-ра № 0100001943/18.05.2016 г.  179042,40
 09.06.2016 г. Ф-ра № 0100001966/08.06.2016 г. 179042,40 

 

Решение - 2016-02-26 14:56:44

Обявление - 2016-02-26 14:57:01

Документация - 2016-02-26 14:57:12

Протокол №1 - 2016-04-11 12:05:03

Съобщение - 2016-04-11 12:06:04

Протокол №2 - 2016-04-18 10:57:46

Решение за определяне на изпълнител - 2016-04-18 11:01:21

 

Договор - 2016-05-25 11:05:27

Освобождаване на гаранциите за участие - 2016-05-26 13:50:37

Освобождаване на гаранцията за изпълнение - 2016-06-28 14:01:28

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на оборудване за Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ»,
в изпълнение на Българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 09.05.2016 г. Ф-ра № 0000008042/03.05.2016 г.  299669,88
 20.05.2016 г. Ф-ра № 0000008102/20.05.2016 г. 299669,88

 

Решение - 2016-02-05 10:37:05

Обявление - 2016-02-05 10:37:14

Документация - 2016-02-05 10:37:23

Протокол No1 - 2016-03-22 15:25:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 2016-03-22 15:26:43

Протокол №2 - 2016-03-31 14:21:24

Решение за определяне на изпълнител - 2016-03-31 14:21:29

 

Договор - 2016-04-27 16:38:43

Освобождаване на гаранциите за участие - 2016-04-27 16:41:27

Освобождаване на гаранцията за изпълнение - 2016-06-28 14:29:28

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 15.12.2015 г. Ф-ра № 2120001478/17.12.2015 г.  49990,00

 

 

Публична покана - 2015-11-30 16:43:54

Документация - 2015-11-30 16:44:22

Протокол - 2015-12-10 15:22:36

Договор - 2015-12-14 16:42:01

Освобождаване на гаранциите за участие - 2015-12-22 15:13:18

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за покупка на дизелово гориво за отопление

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 09.11.2015 г. Ф-ра № 1400004668/26.10.2015 г.  3771,58
 22.12.2015 г. Ф-ра № 1400004847/18.12.2015 г.  3512,49
 29.02.2016 г. Ф-ра № 1400004911/25.01.2016 г.  5053,85
 11.03.2016 г. Ф-ра № 1400004972/07.03.2016 г.  4986,90
     
     
     
     

 

 

Решение за покупка на дизелово гориво за отопление - 2015-09-28 16:39:19  , гр. София.

 

Борсов договор - 2015-10-12 12:34:47  , гр. София.