Петък, 21 Септември 2018 16:21

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ХАНОВЕР 2018

документация

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

с предмет

„УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ХАНОВЕР 2018“ ПО СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 г.“ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 

 

 

Обявление - 2018-09-21 16:37:24

 

Документация - 2018-09-21 16:38:23

 

Разяснение - 2018-09-25 20:04:41

 

Удължаване срок - 2018-10-01 15:42:24

 

Протокол на Комисията - 2018-10-05 20:07:37

 

Договор - 2018-10-30 21:53:47

Прочетена 111 пъти