Петък, 03 Август 2018 21:53

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

провеждане на публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за ,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца‘‘

 

 

 

 

Решение - 2018-08-06 20:34:10

 

Обявление - 2018-08-03 22:05:44

 

Документация - 2018-08-03 22:07:23

 

EEDOP.pdf - 2018-08-03 22:07:41

 

EEDOP.xml - 2018-08-03 22:07:42

 

Протокол1 - 2018-08-17 14:30:22

 

Протокол2 - 2018-08-27 17:29:24

 

Съобщение - 2018-08-27 17:33:18

 

Протокол3 - 2018-08-31 20:22:18

 

Доклад комисия - 2018-08-31 20:22:20

 

Решение за избор на изпълнител - 2018-08-31 20:22:22

 

Обявление за възлагане на обществена поръчка - 2018-10-24 19:05:22

 

Договор по обособена позиция 1 - 2018-10-24 19:25:17

 

Договор по обособена позиция 2 - 2018-10-24 19:26:28

 

Договор по обособена позиция 3 - 2018-10-24 19:27:53

 

Прочетена 198 пъти