Петък, 03 Август 2018 21:53

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

провеждане на публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за ,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца‘‘

 

 

 

 

Решение - 2018-08-06 20:34:10

 

Обявление - 2018-08-03 22:05:44

 

Документация - 2018-08-03 22:07:23

 

EEDOP.pdf - 2018-08-03 22:07:41

 

EEDOP.xml - 2018-08-03 22:07:42

 

Протокол1 - 2018-08-17 14:30:22

 

Прочетена 44 пъти
Още в тази категория: « Доставка на течен азот - 2018