Вторник, 29 Май 2018 11:49

Доставка на течен азот - 2018

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2018

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
     
     

 

Обявление - 2018-05-29 11:53:12

 

Документация - 2018-05-29 11:54:18

 

Протокол №1 - 2018-06-19 17:05:25

 

 

Договор - 2018-06-26 18:13:34

 

Прочетена 313 пъти