Четвъртък, 22 Март 2018 20:33

ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО СЛИВЕН 2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

С ПРЕДМЕТ: 

"ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО СЛИВЕН 2018"

  

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 17.04.2018 г. Ф-ра № 0000001027/16.04.2018 г.  95997,00
 24.04.2018 г.  Ф-ра № 0000001028/19.04.2018 г. 76797,60
 25.05.2018 г. Ф-ра № 0000001032/09.05.2018 г. 19199,40

Решение за откриване на процедура - 2018-03-23 14:44:10

 

Покана- 2018-03-23 14:45:27

Протоколи- 2018-03-29 17:15:26

Обявление - 2018-03-29 21:02:23

Решение за избор на изпълнител - 2018-03-30 15:10:11

Договор - 2018-04-17 16:32:25

 

Прочетена 455 пъти