Четвъртък, 22 Март 2018 13:07

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на автомобилни горива - 2018 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 15.05.2018г. Ф-ра № 0057412974/30.04.2018 г. 5352,55
12.06.2018г. Ф-ра № 0057416074/31.05.2018 г. 5127,48

 

 

Доклад от комисия с приложени протоколи - 2018-03-23 11:53:23, гр. София.

Решение1 - 2018-03-23 11:56:18, гр. София.

Договор - 2018-05-03 11:34:16

 

Приложения към договор - 2018-07-03 10:56:14

 

Прочетена 406 пъти