Обществени поръчки

документация

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

с предмет

„УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ХАНОВЕР 2018“ ПО СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 г.“ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 

 

 

Обявление - 2018-09-21 16:37:24

 

Документация - 2018-09-21 16:38:23

 

Разяснение - 2018-09-25 20:04:41

 

Удължаване срок - 2018-10-01 15:42:24

 

Протокол на Комисията - 2018-10-05 20:07:37

 

Договор - 2018-10-30 21:53:47

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

провеждане на публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за ,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца‘‘

 

 

 

 

Решение - 2018-08-06 20:34:10

 

Обявление - 2018-08-03 22:05:44

 

Документация - 2018-08-03 22:07:23

 

EEDOP.pdf - 2018-08-03 22:07:41

 

EEDOP.xml - 2018-08-03 22:07:42

 

Протокол1 - 2018-08-17 14:30:22

 

Протокол2 - 2018-08-27 17:29:24

 

Съобщение - 2018-08-27 17:33:18

 

Протокол3 - 2018-08-31 20:22:18

 

Доклад комисия - 2018-08-31 20:22:20

 

Решение за избор на изпълнител - 2018-08-31 20:22:22

 

Обявление за възлагане на обществена поръчка - 2018-10-24 19:05:22

 

Договор по обособена позиция 1 - 2018-10-24 19:25:17

 

Договор по обособена позиция 2 - 2018-10-24 19:26:28

 

Договор по обособена позиция 3 - 2018-10-24 19:27:53

 

Вторник, 29 Май 2018 11:49

Доставка на течен азот - 2018

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2018

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
     
     

 

Обявление - 2018-05-29 11:53:12

 

Документация - 2018-05-29 11:54:18

 

Протокол №1 - 2018-06-19 17:05:25

 

 

Договор - 2018-06-26 18:13:34

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

С ПРЕДМЕТ: 

"ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО СЛИВЕН 2018"

  

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 17.04.2018 г. Ф-ра № 0000001027/16.04.2018 г.  95997,00
 24.04.2018 г.  Ф-ра № 0000001028/19.04.2018 г. 76797,60
 25.05.2018 г. Ф-ра № 0000001032/09.05.2018 г. 19199,40

Решение за откриване на процедура - 2018-03-23 14:44:10

 

Покана- 2018-03-23 14:45:27

Протоколи- 2018-03-29 17:15:26

Обявление - 2018-03-29 21:02:23

Решение за избор на изпълнител - 2018-03-30 15:10:11

Договор - 2018-04-17 16:32:25

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 15.05.2018г. Ф-ра № 0057412974/30.04.2018 г. 5352,55
12.06.2018г. Ф-ра № 0057416074/31.05.2018 г. 5127,48

 

 

Доклад от комисия с приложени протоколи - 2018-03-23 11:53:23, гр. София.

Решение1 - 2018-03-23 11:56:18, гр. София.

Договор - 2018-05-03 11:34:16

 

Приложения към договор - 2018-07-03 10:56:14

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 18.12.2017 г. Ф-ра № 658/14.12.2017 г.  119425,85
 16.04.2018  Ф-ра № 682/11.04.2018 г. 35827,76

 

Обявление - 2017-11-14 14:03:15

Документация - 2017-11-14 14:05:24

Протокол №1 - 2017-12-04 16:36:17

 

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2017

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
11.07.2017 г. Ф-ра № 5100004072/27.06.2017 г. 252,00
11.07.2017 г. Ф-ра № 5100004088/30.06.2017 г.  302,40
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004115/04.07.2017 г.

1092,00

27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004127/07.07.2017 г. 369,60
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004149/14.07.2017 г. 655,20
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004155/14.07.2017 г. 2234,40
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004171/19.07.2017 г. 1848,00
15.08.2017 г.   Ф-ра № 5100004204/31.07.2017 г. 151,20
15.08.2017 г. Ф-ра № 5100004217/08.08.2017 г. 638,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004228/10.08.2017 г. 2738,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004237/15.08.2017 г. 302,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004243/16.08.2017 г. 1008,00
14.09.2017 г. Ф-ра № 5100004324/08.09.2017 г. 2486,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004339/12.09.2017 г. 436,80
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004348/15.09.2017 г. 2486,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004388/26.09.2017 г. 252,00
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004411/28.09.2017 г. 302,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004433/30.09.2017 г. 1915,20
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004455/04.10.2017 г. 184,80
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004479/09.10.2017 г. 403,20
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004508/16.10.2017 г. 2486,40
09.11.2017 г. Ф-ра № 5100004550/26.10.2017 г. 2284,80
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004623/14.11.2017 г. 3360,00
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004625/15.11.2017 г. 1428,00
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004663/22.11.2017 г. 772,80
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004720/07.12.2017 г. 1747,20
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004725/11.12.2017 г. 907,20
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004747/14.12.2017 г. 1680,00
12.01.2018 г. Ф-ра № 5100004790/29.12.2017 г. 470,40
12.01.2018 г. Ф-ра № 5100004806/29.12.2017 г. 1394,40
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004846/11.01.2018 г. 1848,00
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004857/16.01.2018 г. 2352,00
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004881/18.01.2018 г. 1276,00
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004944/31.01.2018 г. 319,20
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004968/06.02.2018 г. 1377,60
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100005008/19.02.2018 г. 2385,60
20.03.2018 г. Ф-ра № 5100005029/23.02.2018 г. 436,80
20.03.2018 г. Ф-ра № 5100005060/28.02.2018 г. 151,20
21.03.2018 г. Ф-ра № 5100005102/09.03.2018 г. 705,60
21.03.2018 г. Ф-ра № 5100005114/13.03.2018 г. 2167,20
03.04.2018 г. Ф-ра № 5100005192/27.03.2018 г. 1932,00
12.04.2018 г. Ф-ра № 5100005237/30.03.2018 г. 1075,20
12.04.2018 г. Ф-ра № 5100005252/04.04.2018 г. 151,20
15.05.2018 г. Ф-ра № 5100005293/17.04.2018 г. 2184,00
15.05.2018 г. Ф-ра № 5100005353/23.04.2018 г. 2167,20
15.05.2018 г. Ф-ра № 5100005393/27.04.2018 г. 369,60
16.05.2018 г. Ф-ра № 5100005440/04.05.2018 г. 134,40
25.05.2018 г. Ф-ра № 5100005457/09.05.2018 г. 2016,00
12.06.2018 г. Ф-ра № 5100005503/22.05.2018 г. 1176,00
12.06.2018 г. Ф-ра № 5100005541/31.05.2018 г.  403,20

 

Обявление - 2017-05-26 13:29:32

 

Документация - 2017-05-26 13:30:27

 

Протокол №1 - 2017-06-20 16:18:34

 

Договор - 2017-06-22 17:31:27

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 11.04.2017г. Ф-ра № 0057372780/31.03.2017 г. 1207,28
 04.05.2017г. Ф-ра № 0057375889/30.04.2017 г. 6254,03
 10.06.2017г. Ф-ра № 0057378969/31.05.2017 г. 5023,12
 17.07.2017г. Ф-ра № 0057382064/30.06.2017 г. 4924,81
15.08.2017г. Ф-ра № 0057385561/31.07.2017 г. 4807,48
14.09.2017г. Ф-ра № 0057388262/31.08.2017 г. 2911,07
06.10.2017г. Ф-ра № 0057391322/30.09.2017 г. 5768,14
09.11.2017г. Ф-ра № 0057394423/31.10.2017 г. 5106,65
15.12.2017г. Ф-ра № 0057397569/30.11.2017 г. 5313,50
06.02.2018г. Ф-ра № 0057403748/31.01.2018 г. 2964,77
20.03.2018г. Ф-ра № 0057406805/28.02.2018 г. 3652,94
03.04.2018г. Ф-ра № 0057409168/27.03.2018 г. 5122,98

 

Доклад от комисия с приложени протоколи - 2017-03-10 19:01:12, гр. София.

Решение1 - 2017-03-10 19:01:28, гр. София.

Договор - 2017-03-28 20:16:34, гр. София.

Приключване на договор - 2018-05-10 10:44:53, гр. София.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИКО-ФИЗИЧНИЯ СЪСТАВ НА СУРОВОТО МЛЯКО И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ , НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”

 

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 09.11.2016 г. Ф-ра № 0000000074/08.11.2016 г.  38578,00
 21.12.2016 г.  Ф-ра № 0000000119/12.12.2016 г. 38413,12

 

Обявление - 2016-10-03 13:05:12

Документация - 2016-10-03 13:07:38

Скица - 2016-10-03 14:37:23

Протокол №1 - 2016-11-01 16:58:35

Договор - 2016-11-08 18:24:17

Понеделник, 06 Юни 2016 09:51

Доставка на течен азот - 2016

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”

 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002656/28.06.2016 г. 302,40
07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002658/28.06.2016 г.  1680,00
 07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002675/30.06.2016 г.  302,40
 18.07.2016 г. Ф-ра № 5100002705/12.07.2016 г.  403,20
29.07.2016 г. Ф-ра № 5100002692/11.07.2016 г. 2402,40
29.07.2016 г. Ф-ра № 0000094591/20.07.2016 г. 302,40
29.07.2016 г. Ф-ра № 5100002742/21.07.2016 г. 638,40
 08.08.2016 г.  Ф-ра № 5100002750/28.07.2016 г. 2318,40
08.08.2016 г. Ф-ра № 5100002757/01.08.2016 г. 1512,40
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002764/08.08.2016 г. 571,20
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002766/09.08.2016 г. 403,20
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002776/12.08.2016 г. 134,40
23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002785/18.08.2016 г. 840,00
16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002801/25.08.2016 г. 3662,40
16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002832/31.08.2016 г. 184,80
16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002840/08.09.2016 г. 1377,60
26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002865/12.09.2016 г. 302,40
26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002889/16.09.2016 г. 957,60
26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002913/20.09.2016 г. 806,40
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002938/28.09.2016 г. 67,20
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002954/30.09.2016 г. 2688,00
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002969/30.09.2016 г. 470,40
18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002971/04.10.2016 г. 302,40
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100002984/10.10.2016 г. 638,40
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003015/17.10.2016 г. 336,00
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003029/20.10.2016 г. 268,80
04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003036/21.10.2016 г. 3528,00
24.11.2016 г.   Ф-ра № 5100003075/31.10.2016 г. 487,20
24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003081/03.11.2016 г. 436,80
 24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003099/10.11.2016 г.   672,00
24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003120/17.11.2016 г. 3460,80
15.12.2016 г. Ф-ра № 5100003179/30.11.2016 г. 1831,20
27.12.2016 г. Ф-ра № 5100003205/08.12.2016 г. 2150,40
27.12.2016 г. Ф-ра № 5100003236/16.12.2016 г. 2150,40
14.01.2017 г. Ф-ра № 0000098762/30.12.2016 г. 235,20
14.01.2017 г. Ф-ра № 5100003272/30.12.2016 г. 907,20
14.01.2017 г. Ф-ра № 5100003284/30.12.2016 г. 235,20
31.01.2017 г. Ф-ра № 5100003310/12.01.2017 г. 3360,00
31.01.2017 г. Ф-ра № 5100003331/19.01.2017 г. 537,60
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002585/13.06.2016 г. 300,00
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002636/23.06.2016 г. 285,00
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002637/23.06.2016 г. 270,00
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003383/31.01.2017 г. 571,20
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003391/06.02.2017 г. 2368,80
23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003395/08.02.2017 г. 1747,20
 13.03.2017 г. Ф-ра № 0000099975/22.02.2017 г. 235,20
13.03.2017 г. Ф-ра № 5100003447/28.02.2017 г. 907,20
13.03.2017 г. Ф-ра № 5100003505/06.03.2017 г. 302,40
 11.04.2017 г.  Ф-ра № 5100003594/24.03.2017 г. 1461,60
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003612/28.03.2017 г. 302,40
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003613/28.03.2017 г. 235,20
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003614/28.03.2017 г. 369,60
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003667/06.04.2017 г. 2335,20
11.04.2017 г. Ф-ра № 0000101176/06.04.2017 г. 40,32
11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003683/10.04.2017 г. 403,20
27.04.2017 г. Ф-ра № 5100003753/21.04.2017 г. 2520,00
04.05.2017 г. Ф-ра № 5100003761/26.04.2017 г. 957,60
23.05.2017 г. Ф-ра № 5100003819/05.05.2017 г. 2123,52
23.05.2017 г. Ф-ра № 5100003828/09.05.2017 г. 436,80
26.05.2017 г. Ф-ра № 5100003970/18.05.2017 г. 2704,80
08.06.2017 г. Ф-ра № 5100003898/23.05.2017 г. 100,80
08.06.2017 г. Ф-ра № 5100003918/29.05.2017 г. 487,20
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100003988/08.06.2017 г. 1713,60
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100003997/13.06.2017 г. 1848,00
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004004/14.06.2017 г. 436,80
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004022/16.06.2017 г. 672,00
26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004038/20.06.2017 г. 672,00

 

Обявление - 2016-06-06 09:57:32

 

Документация - 2016-06-06 09:58:12

 

Протокол №1 - 2016-06-20 16:19:23

 

Договор - 2016-06-28 13:37:35, гр. София.

 

Страница 1 от 2