Откриваща пресконференция

Откриваща пресконференция за представяне на проект
„Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”


банерНа 30 октомври 2014 г., от 11.00 часа, във Витоша Парк Хотел София се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект „Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”. Проектът на обща стойност 478 710,40 лв, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като периодът за изпълнение е 12 месеца.
На конференцията присъстваха представители на Министерство на земеделието и храните, на ДФ „Земеделие”, медии от областта на селското стопанство, вносители на генетичен материал от селскостопански животни, фермери, представители на развъдни организации и служители на ИАСРЖ.
Ръководителят на проекта, проф. д-р Васил Николов, откри пресконференцията, като представи основната цел на проекта, ползата от него за всички участници в развъдната дейност в Република България, както и екипа, работещ по проекта.
Живко Дучев, координатор на проекта, представи специфичните цели и дейности по проекта, сроковете за изпълнение и очакваните резултати след реализирането му.
Счетоводителят на проекта, г-жа Янка Иванова-Михайлова запозна присъстващите с финансовата част на проекта.
Презентациите бяха последвани от оживена дискусия, в която отговори на своите въпроси получиха доц. д-р Андреа Колев, председател на Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България”, г-н Георги Йорданов изп. директор на Национална асоциация по коневъдство, Здравко Иванов от Си Ар Ай България, доц. д-р Георги Димов от Агробиоинститут. Позитивно мнение и своята подкрепа за проекта изказаха и д-р Евгения Ачкаканова и г-жа Силвия Василева от Министерство на земеделието и храните.