Покана: Пресконференция за началото на проекта

Покана за участие в начална пресконференция по проект „Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”

На 30 октомври 2014 г., от 11:00 часа, във Витоша Парк Хотел София, 1700, ул. Росарио 1, ще се проведе начална пресконференция по проект „Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)”, Договор № 14-32-4/01.10.2014 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и търсените резултати от проекта, който е с обща стойност 478 710,40 лв. и продължителност 12 месеца. Общата цел на проекта е „Осигуряване на съвместима информационно-комуникационна среда за по-ефективно и качествено административно обслужване на граждани и бизнес”.

Ще се радваме да присъствате на събитието като представител на една от целевите групи, включена в проекта.

Можете да потвърдите участие на:                   Живко Дучев

Тел. (+359) 888206585                              Ел. Поща office@iasrj.eu

 

Проф. д-р Васил Николов

Ръководител на проекта