Списък с одобрените развъдни организации

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕШЕНИЕ 2009/712/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2009 година

за прилагане на Директива 2008/73/ЕО на Съвета по отношение на информационни интернет страници, съдържащи списък на здравните заведения за животни и лабораториите, одобрени от държавите-членки в съответствие с ветеринарното и зоотехническото законодателство на Общността

І. Одобрени или признати органи, поддържащи или съставящи родословни книги

а)животни от рода на едрия рогат добитък

 

Одобрен или признат органи

Списък на официално признатите органи, поддържащи или съставящи родословни книги за едър рогат добитък, както са посочени в член 1, буква б) от Директива 77/504/ЕИО

Версия

(въвежда се дата)

Наименование

Дата на одобрението

Координати за връзка

Наименование на породата(ите)

забележка

Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България

05.03.01/01

05.05.11/51

9300, Добрич, пл. Свобода 5, стая 408

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Черношарена порода говеда

11.05.11

Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея

05.03.01/03

05.05.11/49

4700, Смолян, ул.”Зорница” 3, бл.21, вх.В, ап.34

+359 889 134 528

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българско родопско говедо

11.05.11

Асоциация на българските биволовъди

10.08.11/65

гр. Шумен, ул.”Макашко шосе”

+359899836321

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска Мурра

29.09.11

Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България

02.02.07/23

07.03.17/86

гр. Русе, ул. „Одрин ” № 5

+359 887 261 281

+359 82 834 478

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Черношарената порода говеда

07.03.17

Сдружение „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал”

21.05.07/27

гр. Плевен, ул. „Васил Левски" 1

 +359 877 388 099

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Монбелиард

Симентал

26.09.13

Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско”

30.10.07/28
30.01.18/95

с. Тополово, обл. Пловдив ул. „Кокиче”9

+359 878 121 667

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Родопско
късорого

Българско родопско

Искърско говедо

05.02.18

Асоциация за развъждане на Кафявата порода

30.10.07/29
06.03.18/97

Гр.Севлиево, ул. „Стефан Пешев” №87

+359 893 371 699

+359 67 535 110

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българско Кафяво говедо

Кафяво говедо

12.03.18

Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството

13.04.09/34

9700 Шумен, ул.”Симеон Велики” 3

 +359 889 808 535

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска Мурра

12.03.10

Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни

13.05.08/32

Гр. София, ул. „Бистришко шосе” 26

+359 877 604 464

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска черношарена порода

Българска кафява порода

26.03.14

Сдружение „Асоциация за развъждане на

местни породи говеда”

04.02.11/46

гр. София, ул. „Съзнание” №37,

+359 888 414 390

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българско сиво говедо

Родопско късорого говедо

09.02.11 

Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България

27.12.11/68
27.07.15/81
21.11.17/92

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев" №3, ет. 15

+359 894 406 765, 02 8 162 012

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лимузин

Абердин Ангус

Херефорд

01.12.17

Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България

21.10.15/82

гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 17
+ 359 887 23 81 19
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Абердин Ангус, Херефорд, Лимузин

17.05.16

б) животни от рода на свинете (чистопородни разплодни свине)

 

Одобрен или признат органи

Списък на официално признатите органи, поддържащи родословни книги за свине, както са посочени в член 1, буква в) от Директива 88/661/ЕИО

Версия

(въвежда се дата)

Наименование

Дата на одобрението

Координати за връзка

Наименование на породата(ите)

забележка

Асоциация на свиневъдите в България

05.03.01/16  

05.05.11/48  

гр. Шумен, бул.”Симеон Велики”3,

+359 54 865 268

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Голяма бяла

Ландрас

Дунавска бяла

11.05.11

Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня

22.06.06/22

гр. Шумен, бул. „Симеон Велики”№3

+359 899 118 780

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Източнобалканската свиня

05.05.16

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България

21.01.08/30

1606 София, бул. „Христо Ботев” 17, офис 201

+359 2 952 08 52

+359 2 952 08 52

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ландрас

Йоркшир

Дюрок с датски произход

12.03.10

Организация на развъдчиците на специализираните породи свине в България19.03.07/25


(изтекло, отказ към заявление  АО-438/2017г.)

7500,Силистра, ул.”Симеон Велики” №15, ет.1, ап.4

+359 887568 633

+359 889 712 289

+359 86 882 225

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,

Дунавска бяла

Английска Голяма бяла

Ландрас

Синтетична линия шунков тип Силистра

25.01.18

в) животни от рода на свинете (хибридни разплодни свине)

 

Одобрен или признат органи

Списък на официално признатите органи, поддържащи регистри, както са посочени в член 1, буква г) от Директива 88/661/ЕИО

Версия

(въвежда се дата)

Наименование

Дата на одобрението

Координати за връзка

Наименование на породата(ите)

забележка

Асоциация на свиневъдите в България

05.03.01/16

05.05.11/48

гр. Шумен, бул.”Симеон Велики”3,

+359 54 865 268

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Синтетична линия Ямбол–07

кръстоски от Голяма бяла и Ландрас

11.05.11

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България

21.01.08/30

1606 София, бул. „Христо Ботев” 17, офис 201

+359 2 952 08 52

+359 2 952 08 52

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

кръстоски от

Д.Йоркшир и Д.Ландрас

12.03.10

г) животни от рода на овцете

 

Одобрен или признат органи

Списък на официално признатите органи, поддържащи или съставящи родословни книги за овце, както са посочени в член 2, буква б) от Директива 89/361/ЕИО

Версия

(въвежда се дата)

Наименование

Дата на одобрението

Координати за връзка

Наименование на породата(ите)

забележка

Развъдна асоциация на местни породи овце

27.06.11/59

4300 Карлово, ул. „Граф Игнатиев 7А”

+359 887 782594

+359 33 595 653

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дъбенска овца

Каракачанска овца

Медночервена шуменска

26.09.13

Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България

04.01.08/31

 

25.01.18/94

 

 

17.12.09/38

гр. Калофер, ул.”Илия Дечев” №10

+359 887616 125

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Каракачанска овца

Медночервена шуменска

Реплянска

Дъбенска

 

Среднородопска

Сакарска

Средностаропланинска

25.01.18

Сдружение „Организация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България”

29.08.11/675600 Троян, ул.”Захари Стоянов” №7

+359 884 354 888

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старопланински цигай

Средностаропланинска

Копривщенска

Тетевенска

15.12.14

Сдружение „Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце”

05.03.01/07

27.06.11/58

1330 София, ул. „Илинден", бл. 26Б, вх. Б, ап. 36

+359 2 929 59 36

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска млечна порода овце

20.02.14

Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца

05.03.01/08

27.06.11/61

1073 Плевен, ул.В.Левски”№1, ет.12, ст.1201

+359 65 575 96

+359 897976 783

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Плевенска черноглава овца

26.09.13

Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце

05.03.01/11

17.06.11/55

4002 Пловдив, бул.”6-ти септември” 4, ет.2, ап.4, п.к.2

+359 888 772 224

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Бяла маришка овца

Вакла маришка овца

26.03.14

Асоциация за развъждане на Старозагорска порода овце в България

05.03.01/9

02.08.11/63

гр.Стара Загора, Земеделски институт

+359888805860

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старозагорска овца

04.08.11

Асоциация за развъждане на

тънкорунни овце в България

29.06.01/17

27.06.11/60

гр.Шумен – 9700, ул.”Деде Агач”8, вх.3, ап.71

+359 54 860 850

+359 897 462 294

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тракийска тънкорунна порода

Карнобатска порода

Североизточно българска порода

27.06.11

Сдружение „Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България”

31.03.06/21

29.03.16/83

гр.Ст. Загора, Тракийски университет, Студентски град


+359 899 171 603

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ил дьо Франс

24.07.17

Национална асоциация за развъждане на  млечни овце в България

17.04.07/26
14.07.17/89

19.04.16/84

гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №25А

+359 62 622 336

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Синтетична популация българска млечна

Асаф

24.07.17

Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България”

16.04.10/41

с. Рашково, общ. Ботевград,
обл. Софийска, ул. „Лъката” №13

+359 897 653 041

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Западностаропланинска

Софийска (Елинпелинска)

Брезнишка

26.09.13

Сдружение „Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон”

30.06.10/42

гр. Смолян, ул. „Невястата” №35, п.к. 20

+359 301 63 501

+359 301 63 502

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Среднородопска

Каракачанска

Родопски Цигай

30.06.10

Развъдна асоциация на фермерите, отглеждащи синтетична популация Българска млечна и Черноглава плевенска овца

30.06.10/44

гр. Велико Търново, ул. „Никола Габравски” №25,

+359 62 670 412

Синтетична популация

Българска млечна овца

Черноглава плевенска овца

30.06.10

Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни

      13.05.08/32

(изтекло)

Гр. София, ул. „Бистришко шосе”№26

+359 877 604 464

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Черноглава плевенска овца

Синтетична популация българска млечна

16.05 .18

Асоциация за развъждане на млечни породи овце

5.05.11/53

7015, Русе, ул. „Александър Хаджирусет"№10, вх.1, ет.2, ап.4 +359 888 548 696

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Синтетична популация Българска млечна порода овце

26.09.13

Развъдна организация Мутон Шароле България

23.04.12/70

Гр. Кърджали, ул. „Тина Киркова" №17
+359 888 884 844
+359 893 568 665
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мутон Шароле

24.04.12

Асоциация за развъждане на породата Лакон в България

4.02.15/76

Гр. Пловдив, ул. „Сливница” 6, офис 12
+359 889 494 697
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лакон

06.03.15

Асоциация за развъждане на Брезнишка овца

17.03.15/78

с. Пожарево, обл. София, ул. „Промишлена № 24”
+359 878 467 026
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Брезнишка овца

29.05.15

 „СНЦ Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце”

06.04.15/79

 с. Пирне, общ. Айтос, обл. Бургас
+359 887 422 566

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Синтетична популация Българска млечна овца

21.12.15 

Асоциация за развъждане на Котленска порода овце

11.08.17/91

 Гр. Котел, ул. „Браилски бунт” 20,
+359 885 284 481
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Котленска овца

14.07.17

 Асоциация на овцевъдите в България - Балкан

26.02.18/96

  Гр. София, п.к.1000, ул. „Граф Игнатиев” №9,
+359 888 513 870
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Места карнобатска овца   28.02.18

д) животни от рода на козите

 

Одобрен или признат органи

Списък на официално одобрените органи, поддържащи или съставящи родословни книги за кози, както са посочени в член 2, буква б) от Директива 89/361/ЕИО

Версия

(въвежда се дата)

Наименование

Дата на одобрението

Координати за връзка

Наименование на породата(ите)

забележка

Сдружение „Асоциация за развъждане на млечни породи кози”

05.03.01/12

02.08.11/64

7013, гр. Русе ул.” Рига” №2 Бл„Ния”, вх. А, ет.1

+359888 627 911

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска бяла млечна порода кози

26.09.13

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за автохтонни породи кози в България”

27.12.10/45

31.01.14/75

2300 Перник, кв.” Твърди ливади”, бл.51, вх.Б, ап.90

+359 888 788 121

+359 885 858 300

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Калоферска дългокосместа коза

Българска виторога дългокосместа коза

26.03.14

31.01.14

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза"

10.12.13/74

1172 София , ж. к. „Дианабад", бл. 17, ап. 16

+359 889 363 938

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Калоферска дългокосместа коза

Местна дългокосместа коза – Малашевски тип

31.01.14

Асоциация за защита на редки автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза

13.03.15/77

Гр. Калофер, ул. „Рада Войвода 10”
+359 887 662 139, +359 885 208 403
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Калоферска дългокосместа коза

29.05.15

е) животни от рода на конете

 

Одобрен или признат органи

Списък на официално одобрените или признати органи, поддържащи родословни книги за коне, както са посочени в член 2, буква в) от Директива 90/427/ЕИО

Версия

(въвежда се дата)

Наименование

Дата на одобрението

Координати за връзка

Наименование на породата(ите)

забележка

Сдружение „Асоциация за Развъждане на Местни-Автохтонни Породи в България”

12.02.10/39

4300 Карлово, ул. „Граф Игнатиев 7А”

+359 887 782594

+359 33 595 653

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Каракачански кон

12.03.10

Асоциация „Източнобългарски кон”

05.03.10/40

9700 Шумен, квартал Макак, административна сграда Държавно предприятие „Кабиюк”

+359 878 610 038

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Източнобългарски кон

 25.07.14

Асоциация на коневъдите в България

30.06.10/43
05.05.11/50
05.05.11/52
17.06.11/56
17.06.11/57
19.01.12/69
30.05.12/72
30.05.12/73
08.07.15/80

 

гр. София, район Лозенец, ул. „Банат” №10, ет.1

+359 888 228 421

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Каракачански кон

Български тежковозен кон

Чистокръвна английска порода

Дунавска порода

Хафлингер

Български рисист кон

Чистокръвна арабска порода

Тракенер БГ

Шагия

 

 

10.07.2015

Сдружение „Асоциация български

спортен кон”

04.02.11/47

гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски” №75,

+359 888 564 386

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български спортен кон

31.01.14

Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран

10.08.11/66

гр. София, ж.к. Люлин, бл.122, вх.Б, ет.7, ап.80

+359 989 603 922

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Плевенски кон

29.09.11

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Дирекция “Животновъдство”
отдел “Животновъдство и генетични ресурси”
тел. 98511 321, 98511 322,   факс 980 93 94
Р Е Г И С Т Ъ Р
на развъдните организации съгласно чл.31 от Закона за животновъдството
Име и седалище на асоциацията № на разрешениетo Вид и порода животни

Национална развъдна птицевъдна асоциация

1404 София,кв. Стрелбище, Ул. „Тулча” 42, ап. 6

Тел. 0888 948  302 e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14/05.03.01г.
54/11.05.11г.
Птици
Породи и линии кокошки и пуйки

Национална развъдна асоциация по пчеларство,
гр.Пловдив,ул.”Менделеев” №12

Тел. 0896 874 273
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

18/29.06.01г.
62/01.07.11 г.
Пчели
Местна медоносна пчела

Международна организация „Каракачанско куче”,
гр. Ст. Загора,кв. Казански”, бл.23, ап.51

Тел. 0893 28 89 60
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

24/20.02.07г. Кучета
Каракачанска порода

Национална развъдна и репродуктивна асоциация на производителите на патета мюлари
Гр.София,ул. „Гюешево”83, бизнес център Сердика, сграда А, офис 306

Тел. 0887 884753, 02 951 5898
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

33/11.04.08 г. Птици
Патици-мюлари

Сдружение „Български Киноложки Клуб за Българско овчарско куче”
Гр. Монтана,

ул. „Александър Батенберг” №26, ет.1

37/22.10.09 г. Кучета
Българско овчарско куче

Сдружение „Българска пчеларска развъдна асоциация“
Гр. Габрово, ул.“Станционна“ 14

 83/04.11.2015 г.  Пчели

Местна медоносна пчела

Сдружение „Национална асоциация на зайцевъдите“
Гр. София, ул. „Васил Левски“ № 106, ПК1504, Тел. 0898 622 382, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

87/07.03.2017 г. Зайци
Калифорнийски заек
Бял новозеландски

Международна асоциация Каракачанско куче
Гр. Пловдив, ул. „Менделеев“ № 112, Тел. 0889 290 819, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

93/28.11.2017 г. Кучета
Каракачанска порода