Предстоящи събития

Ден на отворените врати в Националната генетична лаборатория 9.03.2017 г.

govedo
Чували сте за биковете за разплод, а искате ли да видите как се получава, паетира и замразява сперма от тях, която после се използва за осеменяване на животни в различни ферми в страната?

Каним ви в Националната генетична лаборатория на 9 март 2017 г. (четвъртък) от 10.00 до 14.00 часа. Тя се намира в сградата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в София на ул. Бистришко шосе № 26 (над магазин ИКЕА).

 

Тук ще имате възможност да видите как се извършват референтни ДНК анализи, как се изолира ДНК и как изглежда специализираната техника, която ползват специалистите - автоматизирана система за секвениране и фрагментен анализ на нуклеинови киселини, PCR Апарат, микроцентрофуга, настолна центрофуга за микроплаки, Вортекс, флуориметър и др.

 

Лабораторията е изградена със средства, осигурени от МЗХ като съфинансиране на проект „За Балкана и хората“ и е дълго очаквана от всички, които се занимават с опазване на националните генетични ресурси в животновъдството. Специалната апаратура, която е доставена в рамките на проекта, позволява да се изготвят генетични карти на местните породи, да се определят надеждни генетични маркери и служи за достоверно и научно обосновано определяне на породната принадлежност на международно ниво.

За повече информация: Яна Михайлова, ИАСРЖ – тел. 0887425916

 

Swiss Bg RGB 1

Проектът „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Проектът стартира през септември 2012 г. и ще приключи август 2017 г. Носител e на наградата Натура 2000 на ЕК в категория „Социално-икономически ползи“ и включва 10 партньора от България и Швейцария – 9 неправителствени организации - пет български (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и МЗХ, представени от ИАСРЖ.