Последни новини

Посещение на студенти от АУ Пловдив

20180511 115311
На 11 май 2018 г. студенти от специалност "Зооинженерство" на Аграрен Университет - Пловдив посетиха държавната станция по изкуствено осеменяване - София. Беше направена демонстрация на скачка на жребец, а в лабораторията на станцията бъдещите зооинженери се запознаха с технологията на криоконсервация на семенна течност от селскостопански животни.