Последни новини

Посещение на студенти от ЛТУ

По традиция някои от практичните занятия със студенти от Лесотехническия Университет факултет ветеринарна медицина гр. студенти от ЛТУСофия, се провеждат в ДСИО София към ИАСРЖ. Днес на практичните занятия по дисциплина "Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения" в лабораторията на ДСИО гр. София им се показа скачка при коне - получаване на семенна течност от жребец с изкуствена вагина. Демонстрацията на скачка показа д-р Боряна Иванова. В лабораторията студентите видяха как се преценя макроскопски и микроскопски получената семенна течност, изслушаха лекция за цялата технология на криоконсервация на семенна течност от говеда и жребци с демонстрация на отделните  етапи от нея.

 
 
Св. Боева началник отдел ЗЦРА