Последни новини

Посещение на учени от Египет в ИАСРЖ

visitors egypt

ИАСРЖ бе посетена от проф. д-р Омайма Кандил, директор на центъра за съхранение на ембриони и генетични ресурси и проф. д-р Ахмед Абдон, зам. директор на отдела за ветеринарни изследвания към Националния изследователски център в Кайро, Египет.

Проф. Омайма Кандил представи дейността на управлявания от нея център, чийто основни задачи са генетична селекция чрез прилагане на асистирани репродуктивни технологии, подобрение на местните породи говеда, овце, камили, арабски коне, както и ембрио трансфер. През 2004-2005 успешно са приложени неинвазивни методи за ембрио трансфер при египетски бивол. В следващите години е извършено и кръстосване с италиански бивол с използване на изкуствено осеменяване.

Бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество и обмяна на опит между ИАСРЖ и Националния изследователски център в областта на мониторинг и съхранение на генетичните ресурси в животновъдството.