Последни новини

Ден на отворените врати в Националната генетична лаборатория

На 09.03.2017 г. се проведе Ден на отворените врати в Националната генетична лаборатория.

IMG 0392s
В този ден ИАСРЖ бе посетена от ученици от СМГ и студенти от Биологическия факултет със специалности биология и екология. Част от Управителния съвет на Българо-швейцарския проект и колеги от НАК също присъстваха на събитието. Посетена беше лабораторията за получаване , преценка и криоконсервация на семенна течност, придружена с демонстрация на скачка от говежди разплодници. На място беше проведена подробна лекция за методите на получаване, преценка и криоконсервация на семенна течност, съпроводена с възможност за наблюдение под микроскоп на разредена семенна течност от бици. Посетителите разгледаха и ДНК лабораторията, запознаха се чрез проведената лекция с методите за изолиране и секвениране на ДНК. Наблюдаваха изолирана ДНК от овце и говеда чрез агарозна гел електрофореза , видима чрез фотодокументираща система. Видяха и резултатите от секвенирани ДНК фрагменти от кръв на овце и говеда.