Последни новини

Проект ФЕКУНД

Резултатите уебинара „Подобряване на фертилността на млечните крави: резултати от проекта ФЕКУНД“, проведен в Турция в рамките на проекта ФЕКУНД, са достъпни на адрес: http://www.fecund-project.eu