Последни новини

Нова развъдна организация в зайцевъдството

На 07.03.2017 г. разрешение за развъдна дейност по чл. 29 от Закона за животновъдството получи Национална асоциация на зайцевъдите. Новата развъдна организация ще извършва дейности с породите Бял Новозеландски заек и Калифорнийски заек. Председател на асоциацията е проф. д-р Стайка Лалева. Засега развъдната дейност ще се извършва с 1300 заека от двете породи, а нуклеусите за породите щe са в Земеделски институт Стара Загора и Институт по животновъдни науки Костинброд.

 

Емилия Георгиева
гл. експерт в Гл. дирекция „ККРД“ при ИАСРЖ