ИАСРЖ

Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на ЕК

Наградите Натура 2000 се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.

Проектът „За Балкана и хората“, който се изпълнява от екип от 10 партньора от България и Швейцария – Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците),Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE, както и МЗХ, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, заслужено спечели наградата в категория "Социално-икономически ползи".


Носителите на наградите Натура 2000 за 2016 година са:

  • Природозащита - “Демонстриране на успеха при възстановяването на тресавища от партньорството на RSPB и United utilities“ / Великобритания
  • Комуникация - Природна концертна зала / Латвия
  • Сближаване на интересите - Създаване на зелени коридори за биоразнообразие под жици с високо напрежение / Белгия – Франция
  • Социално-икономически ползи - За Балкана и хората / България
  • Транс-гранично сътрудничество - Най-рядката европейска водолюбива птица печели от екипните усилия в природозащитата / България – Гърция – Финландия – Унгария
  • Наградата на публиката  - Сътрудничество между обществени и частни организации за опазване на иберийския рис / Испания.

Наградите бяха връчени на официална церемония в сградата на Европейската комисия на 23 май 2016. Записът на церемонията може да видите в сайта на Европейската комисия http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I119589