ИАСРЖ

Изберете българското

bivoli ngb1В Националната генетична банка(НГБ) на Република България се съхраняват повече от 3 милиона дози дълбока замразена сперма както от високопродуктивни – комерсиални породи, така и от местни и аборигенни породи говеда, биволи и овце. ИАСРЖ работи за поддържането и постоянното обновяване на стокираните дози в НГБ чрез Станцията за преценка на млади бичета по собствена продуктивност(СПМБСП). Станцията действа от 01.12.1993 г. От създаването и до сега в нея са преценени 233 телета, от които 120 са одобрени за спермопроизводители и са прехвърлени в Станциите за изкуствено осеменяване.

Попълването на СПМБСП, обаче е сериозно затруднено. За да могат да влязат в програма за изкуствено осеменяване, младите бичета трябва задължително да имат отрицателни тестове за болестите инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест, левкоза, бруцелоза, лептоспироза. Експертите на ИАСРЖ съвместно с колегите от Развъдните организации анализират данните за произход, извършват екстериорен оглед и избират най-добрите мъжки телета за постъпване в СПМБСП, но факт е, че от над 40 подбрани животни през 2013 г., само две от тях са били напълно здрави. Поради тези причини се получи период от 9 години, в който не е било възможно в СПМБСП да постъпват малачета. Едва през 2013 г. с пълното съдействие и лично участие на председателката на „Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството” гр.Шумен проф.Цонка Пеева постъпиха първите три нови малачета за преценка и одобрение за спермопроизводители.

Към настоящия момент в СПМБСП има осем бичета и едно женско малаче. Три от мъжките животни са от породата Холщайн фризийско говедо, едно от Кафяво говедо и останалите четири са малачета от породата биволи Българска мурра. Изборът им е осъществен със съдействието на специалистите от „Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България” гр.Добрич; „Асоциация за развъждане на Кафявата порода” гр.Севлиево; „Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството” гр.Шумен и „Асоциация на българските биволовъди” гр.Шумен.

Телетата са закупени от фермите „Вароша” 05 ЕООД, „Као-какао-бул” ООД, а малачетата са съответно едно мъжко и едно женско от „Бик”ООД- гр.Сливен и още три мъжки от ЕТ – Ангел Ангелков от с.Григорево, област София. Те са синове на биците Gateway 822169, Mardan 822247, Lincoln 10 506525, GS Huxoy 812.100.272 и Найден 30388502, Митко 30385138 и №30908510.

Средните стойности на продуктивността на родителите на бичетата са:

 

ХГ М 9139 кг -4,19%м.в.- 383кг мл.м. - 3,26%пр. - 298кг пр.

МБ 11549 кг-4,22%м.в.- 487 кг мл.м. –3,35%пр. – 387кг пр.

 

КГ М 7357 кг -4,10%м.в.- 302 кг мл.м. – 3,30%пр. –243кг пр.

МБ 9481 кг -4,54%м.в.- 430 кг мл.м. – 3,94%пр. –373 кг пр.

 

БМ М 2439 кг-7,79%м.в. -190 кг мл.м. – 4,22%пр. – 103 кг пр.

МБ 2752 кг-7,78%м.в.- 214 кг мл.м. – 4,47%пр. – 123 кг пр.

 

 

ИАСРЖ има възможности за попълване на Станцията с повече телета за преценка с цел производство на бици от нови високопродуктивни линии. В България вече има много ферми с високо ниво на организация и развъдно подобрителна дейност.

bivoli ngb2Особен интерес представлява породата биволи Българска мурра. От примитивния средиземноморски бивол, който се е използвал предимно за работа и за месо, след повече от 40 години целенасочена развъдно подобрителна работа на българските учени, днес България притежава най-високопродуктивната млечна порода биволи в Европа. Съгласно отчетите на председателките на двете развъдни

организации проф.Цонка Пеева и доц.Марина Цанкова средната млечност на контролираните биволици е 1800-1900 литра, като в елитните ферми млечността е 2300-2400 литра, има и отделни животни с млечност над 3000-3500 литра. Имайки предвид факта, че почти цялото поголовие женски биволици е под контрол, това е изключително добра продуктивност, а също така се прави извода, че популацията е с добра изравненост по млечна продуктивност.

Ценно качество на Българската мурра е изключителната устойчивост. Биволите са влаго- и топлолюбиви животни. Това са характерни за тях биологични особености, които изискват по специфични условия на отглеждане. Но българският бивол може да се отглежда при същите условия, при които се отглеждат и говедата – абсолютно при промишлени условия. Единственото, което не трябва да се пренебрегва е, че те се нуждаят от повече топлина. По принцип биволът не боледува от луда крава, много рядко от бруцелоза, туберкулоза и едра шарка, това важи и за Българската мурра. Към предимствата на отглеждане на биволите следва да отбележим и добрите вкусови и диетични качества на месото, млякото и продуктите, произведени от тях. Те изцяло се отнасят към екологично чистите продукти. Биволското мляко е с най-високо съдържание на млечни мазнини и с най-високо съдържание на сухо вещество.

Биволовъдството в България трябва и ще се развива, като отрасъл с много добри перспективи. Това е една незаета за българския животновъд пазарна ниша, която предполага реализация както на нашия, така и на световния пазар. Още преди официалното признаване на Българската мурра като порода, разплодни животни са били изнасяни в бившия СССР – Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Казахстан, в Румъния, Венецуела, Филипините. Дози дълбоко замразена сперма са били внасяни от Бразилия, Венецуела, Италия, Румъния, Турция и Германия. В страни като Австралия, Дания, Германия, Великобритания, в които биволът е бил непознат, бяха създадени ферми с участието на Българска мурра. Интересът и търсенето на семенен материал от нашата порода биволи е налице и днес.

 

bivoli ngb3ИАСРЖ съхранява над 50 000 дози дълбоко замразена сперма от Българска мурра в Националната генетична банка и работи за постоянното обновяване на този безценен генетичен резерв за развитие на биволовъдството както в България, така и в световен мащаб.

 

Материалът е изготвен със съдействието на зооинженер Виолета Георгиева.

Използвани материали: сп. Животновъдство, бр.3 от 1999г.

 

зооинж. Красимира Горанова – Гл.експерт в ГД УГРРП