ИАСРЖ

Фестивал на местните породи – Калофер 2013 г.

На 27 и 28 септември в местността „Паниците" в околностите на гр.Калофер бяха организирани Фестивал на местните породи и Осмият Национален Събор за опазване местните български породи.
ФЕСТИВАЛЪТ НА МЕСТНИТЕ ПОРОДИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ в Р.БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕЖДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ. Негови организатори са Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Той е част от проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони" от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът е финансиран от правителството на Швейцария, чрез фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Официалното откриване на фестивала се извърши от изпълнителния директор на ИАСРЖ проф. д-р Васил Николов и от координатора на проекта д-р Стоилко Апостолов от Фондация за биологично земеделие Биоселена.
На обширните ливади сред възвишенията на величествения Балкан в изградени с електро пастир групови клетки бяха показани 15 местни и 2 комерсиални породи овце и две местни породи кози. Представените овце бяха от породите: Старозагорска, Реплянска, Дъбенска, Средностаропланинска, Каракачанска, Медночервена шуменска, Брезнишка, Западностаропланинска, Софийска /елинпелинска/, Среднородопска, Вакла и Бяла маришка, Тетевенска, Старопланински цигай, Ил Дьо Франс и Аваси. Неизменно присъстваха и характерните за района местни породи кози: Калоферската дългокосместа и Местната дългокосместа виторога коза. В пейзажа на ливадите много добре се вписваха спокойно налягалото стадо от сиви крави със своите теленца и пасящото хергеле от каракачански коне, зорко надзиравани от каракачански кучета. Във фестивала участваха 19 скотовъди - земеделски производители, показани бяха 150 животни от 20 породи.
Посетители на фестивала бяха граждани, ученици от две начални училища и деца от една детска градина от гр. Калофер; животновъди от околността; студенти от Аграрен университет гр. Пловдив; председатели и представители на развъдни организации. Всички имаха възможността да се запознаят с характерните и специфични екстериорни белези и стопански качества на всяка представена порода.
Независимо от мрачното и дъждовно време проф. Васил Николов умело насочи вниманието на децата от детската градина към представените животни. Интересен момент беше проведеното интегрирано екологично образователно състезание между учениците от двата отбора на двете основни училища за опознаване на местните породи животни. Предварително им бяха раздадени книжки с описателните характеристики на местните породи селскостопански животни и последва състезание за познаването им. На спечелилите състезанието отбори и индивидуално представилите се участници бяха раздадени сувенирни предметни награди. Всички участници имаха възможността да дегустират висококачествени млечни продукти с екологична стойност, приготвени от представените местни породи животни. С тази инициатива проф.Николов успя да създаде в умален вариант една Детска природо-научна еколого съобразна академия.

На 28 септември/събота/ същите ливади бяха изпълнени със стада от породите овце: Средностаропланинска, Дъбенска, Каракачанска, Медночервена шуменска и Реплянска; Калоферска дългокосместа и Местна дългокосместа виторога коза; стада с Българско сиво говедо, хергелета с Каракачански коне и Каракачански кучета.
Официални гости на събитието бяха проф. Светла Бъчварова, председател на парламентарната комисия по земеделие , г-н Бюрхан Абразов - заместник министър на земеделието и храните, д-р Златка Възелова - директор на Дирекция „Животновъдство" в Министерството на земеделието и храните, г-жа Силвия Василева- началник отдел "животновъдство и генетични ресурси" също от Министерството на земеделието и храните, народни представители, кметове и заместник кметове на населени места от Пловдивска област. Домакин беше община Калофер и председателят на Сдружение „Организация на развъдчиците за автохтонни породи овце в България" г-н Румен Стоянов.
Съборът беше открит от проф. Светла Бъчварова, председател на парламентарната комисия по земеделие. Приветствие от името на Министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и от свое име поднесе г-н Абразов. Поздравителни думи имаше и от г-н Румен Стоянов и проф. д-р Васил Николов – Изпълнителен директор на ИАСРЖ.
Общонародното веселие започна под звуците на народни ритми и множество певчески състави от околността. След това започна дефилирането на стадата, съпроводени от гордо вдигнатите глави на стопаните си: Начо Радулов, Мъню Марков, Николай Бичев, Димитър Касапов, Колю Чипев и много други.;
Пищен колорит на цялото тържество внасяха и водещите Галя Асенова от ТВ СКАТ, Станислава Христозова – Щерев ТВ и Николай Чапански – радио Пловдив.
Проведените изложения са финансирани от Държавен фонд земеделие - РА по схемата за държавна помощ „Помощ за участие в изложения и панаири- Национално изложение по животновъдство - гр. Сливен, Регионално изложение по биволовъдство- гр.Разград, Национален събор за опазване на местните български породи-гр.Калофер, съгласно Регламент ЕО 1856/2006г.
ИАСРЖ изказва сърдечна благодарност на всички участници в изложенията и фестивала, на Развъдните организации, които съдействаха да се представят най-добрите животни и не на последно място на експертите от ИАСРЖ за създадените организации за провеждането им.


Изготвил: Бонка Чолакова
Гл. директор на Главна дирекция
УГРРПв ИАСРЖ