ИАСРЖ

Национално изложение по животновъдство Сливен 2013 г.

На 21 /събота/ и 22 /неделя/ изложбеното място в кв. Речица край Сливен беше домакин на първо по рода си Национално изложение по говедовъдство и на единадесетото Национално изложение по животновъдство. На изложението по говедовъдство бяха представени всички български млечни породи говеда, отглеждани в страната, включително и двете автохтонни породи - Българско родопско и Родопско късорого говедо. Тук Развъдните организации в млечното говедовъдство с обединени усилия изложиха своите животни и демонстрираха желание за по-нататъшна съвместна дейност. То беше открито от проф. Светла Бъчварова, председател на парламентарната комисия по земеделие, а гости бяха д-р Златка Възелова, директор на Дирекция „Животновъдство" в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), проф. д-р Васил Николов, изпълнителен директор на ИАСРЖ и кметът на гр. Сливен г-н Кольо Милев. Дефилиращите животни бяха представени от стопаните си и индивидуално оценявани от безпристрастно жури - доц. д-р Живка Герговска, преподавател в Тракийския университет – Стара Загора и проф. д-р Васил Николов - ръководител катедра "Животновъдни науки", Аграрен университет гр.Пловдив и изпълнителен директор на ИАСРЖ. Най-добрите отличени животни бяха наградени от организаторите.
В неделя цялата гама от говеда беше допълнена с различни породи овце, кози, коне, биволи, свине, птици, зайци и кучета. По своята същност Националното изложение по животновъдство е най-мащабното от всички животновъдни изложения в страната. На него се демонстрира изключително богатото биологично разнообразие от видове и породи стопански животни, отглеждани в България. Показаха се най-съвременните технологии в млечното и месодайно животновъдство, нови фуражни добавки и ветеринарни препарати, определиха се и насоките за развитие на селекцията. Посещението на изложението от зам. министъра на земеделието г-н Явор Гечев и дадената пресконференция затвърдиха становището, че развитието на животновъдството е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните. Той съобщи, че се разработва национална програма за разплодни животни с цел подобряване на генофонда в животновъдството. Чрез нея ще се спомага на стопаните да закупуват мъжки животни за разплод, а развъдните организации и съюзи да ползват тези животни за подобряване на породите. При обиколката си на павилионите с животни той многократно заявяваше, че е възхитен от представените животни и от богатото генетично разнообразие.
Със съдействието на Развъдните организации в изложението участваха 166 изложители с 668 животни от 78 породи. Бяха представени 128 говеда от 12 породи, 441 овце от 27 породи, 72 кози от 7 породи, 22 коня от 11 породи , 12 свине от две хибридни линии, биволи от породата "Българска мура", птици от яйценосно и месодайно направление, четирите български породи кучета и много производители на зайци бяха изложили своите животни. Според изпълнителния директор на ИАСРЖ проф. Васил Николов: „... това е почти всичко от генетичния ресурс в животновъдството на страната ни. Тази година капацитетът на изложението се оказа недостатъчен, за да осигури изложбена площ на всички, които желаеха да изложат животните си".
Водещ на церемонията по откриването на изложението беше г-жа Мария Боева – Началник отдел в Главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност" към ИАСРЖ. Тя с изключителен патос представи гостите в лицето на: г-н Явор Гечев - заместник-министър в Министерството на земеделието и храните, д-р Златка Възелова - директор на Дирекция „Животновъдство" и г-жа Силвия Василева - началник отдел "Животновъдство и генетични ресурси" също от Министерството на земеделието и храните, г-н Деян Дечев - народен представител от Коалиция за България в 42-рото Народно събрание, г-н Корнелий Желязков – областен управител на област Сливен и кмета на гр. Сливен г-н Кольо Милев.
След представянето, гостите заеха местата си на трибуната. Официалното откриване се извърши от г-н Явор Гечев - заместник-министърът на земеделието и храните, а приветствия поднесоха присъстващите народни представители и кметът на града. Поздрав към участниците и гостите с композиция „Карусел" поднесе Националният отбор по обездка с треньор Пламен Левков. Присъстващите се насладиха на ансамбъл от величие, грация и красота. След което започна дефилирането на отличените от комисиите животни. Дефилирането протече по следната последователност: коне, говеда и кучета.
Купи за породата получиха следните жребци и кобили: жребец Тайленико, собственост на Радослава Антонова за Чистокръвен английски; жребец Тарзан, собственост на ДП Кабиюк гр Шумен за Източнобългарски; Георги Петков от Долни Луковит за представени жребец Торнадо I и кобила Тиана от породите Дунавски и Плевенски; жребец Годжи, собственост на Николай Къчев от гр.Сливен за каракачански; жребец Морисън на Спас Ненов от гр.Стамболийски за Хафлингер; жребец Ураниум на Сунай Караасан от гр.Пещера за першеронски и френският рисист жребец Мистар, собственост на Георги Георгиев от гр.Ямбол.
За шампион на Националното изложение от конете беше излъчен жребец Абдула от новосъздаващата се порода Български спортен кон, собственост на Димо Гочев от гр. Стара Загора и беше награден с кристална купа.
Говедата бяха представени от 14 дефилиращи юници и три потомствени групи на биците Dee Dutch, Проспект 5004134 и Аспарух 5004103.
Купи за породата получиха: юница Теди 30985888, собственост на Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство Стефан Караджа за черношарената порода; юница Ява 31334953 на „БИК" ООД село Младово за кафявата порода; юница 31217075, собственост на „Агро Сис" ООД с.Веселец за породата Монбелиард; юница Рона на ЕТ " Давид- Джавид Бейтула" с.Карапелит за Симентал и юница Сийка 30857335 на Георги Аврамов от гр.Чепеларе за Българско родопско говедо. От автохтонните породи купи получиха Недрет Юсеин Мюмюн от с. Зорница и Кирчо Славков от с.Лъвово зя представени групи от Родопско късорого говедо и Георги Хаджистанев от с.Устрем за крава 30178596 от Българско сиво говедо. И като завършек на дефилето беше атракционното преминаване на крава 1826920522 заедно с припкащо около нея петмесечно бозаещо теленце от породата Шароле, собственост на ЕТ "Исмет Шабанов Олимп 131" гр. Омуртаг.
За шампион на Националното изложение от говедата беше избран предизвикващия възхищение спокойно пасящ в електропастира бик от породата Херефорд, собственост на Литекс кетъл фарм гр. Ловеч.
Специална награда - кристална купа за най-масово участие в изложението получи „БИК" ООД село Младово с представени юници от черношарената и кафявата порода и група малачета от породата Българска мурра.
Кучетата бяха представени от клубове на „Българския републикански киноложки съюз". За Шампиони на породата бяха номинирани: Българското овчарско куче Карабаш от развъдник Кадьос; Българският барак Рони и Българско Лудогорско гонче Арап от развъдник Максим Хаус.
Преминаването на животните по манежа и пред публиката се съпътстваше от кратка информация за стопаните на дефилиращите животни. След приключване на дефилето главните експерти и началник отделите се отправиха към павилионите с овце, кози и свине да раздадат наградите. От млечното направление шампион на породата Синтетична популация българска млечна стана коч № 001000275665, собственост на „Земеделски Институт" – гр. Карнобат. Лично изпълнителният директор на ИАСРЖ проф. Васил Николов награди всички стопани отглеждащи Плевенска черноглава за отличното им представяне. При награждаването той имаше възможност да се запознае с болките и проблемите на всеки стопанин. От автохтонните породи купи за шампион на породата получиха Любомир Иванов от гр. Тетевен за група ж. шилета от Тетевенска порода; Агро Лаудис от с. Стара река за коч № - 5545 от породата Старопланиниски Цигай; Валентин Ендрев от с. Златитрап за коч 188278 от породата Вакла Маришка; Николай Бичев от гр. Калофер за коч 3822 от Средностаропланинска порода; Динко Динев от с. Пет могили, обл. Стара Загора за коч 1280 от Старозагорска; „Земеделски Институт" – гр. Карнобат за коч 5806 от Местна Карнобатска; Венцислав Евгениев от с. Лесковец, обл. Перник за коч 4586 от Брезнишка; „Агрокомплекс Рашково" с. Рашково, обл. София за коч 8108 от Западностаропланинска; Петър Якимов от с. Априлово, обл. София за коч 4722 от Софийска /Елинпелинска/; Тодор Георгиев от гр. Кресна, обл. Благоевград за коч 144503 от Каракачанска; Моско Мрънков от гр. Копривщица, за коч от породата Копривщенска; Теодора Любомирова от с. Горна Ковачевица за коч 8018 от Реплянска; Юлиан Юлианов от с. Дряново, обл. Смолян за група женски шилета от Среднородопска; Сава Матев от гр. Карлово, обл. Пловдив за коч 6932 от Дъбенска и ЕТ „Адинаст" гр. Нови Пазар за коч 1954 от Медночервена Шуменска.
От тънкорунното направление „ОСЗ" – Търговище получи купа за породата за участващата група от женски шилета от Североизточнобългарска тънкорунна порода, а от месодайното направление с купа за породата се сдобиха „Агроевроплант" ООД гр. Добрич за представена група от женски шилета порода Ил.Дьо.Франс и Антония Янева от с. Подкрепа, обл. Хасково за овца № 6611 от породата Мутон Шароле. При козите от млечно направление награди за шампиони на породата получиха Живко Тодоров от с. Тръстеник, обл. Русе за група от женски ярета от Саанска; „ЕБ" към ИПЖЗ в гр. Троян за представени групи от женски ярета от породите Англонубийска и Тогенбургска и Георги Янев от с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора за представяне на Българска бяла млечна. А най - голямата атракция беше представянето на пръчове двете аборигенни породи кози - Местна дългокосместа Виторога коза и Калоферска дългокосместа коза. Техните собственици Йордан Светецов гр. Кресна, обл. Благоевград и Адриана Петрова – гр. Кресна получеха купи за шампиони на подата. Всички останали участници в изложението получиха плакети


Изготвил: Бонка Чолакова
Гл. директор на Главна дирекция
УГРРП в ИАСРЖ