ИАСРЖ

Регионално биволовъдно изложение 2013

Провеждането на животновъдни изложения винаги изпълва с чувство на празничност всички , които имат отношение към създаването и усъвършенстването на селскостопански породи животни в страната ни.
За шести пореден път от 1999 г. , с кратки прекъсвания , на 14 септември 2013г. проведохме Регионално биволовъдно изложение в с. Гецово , Разградска област , едно китно гостоприемно село с древна история и традиции.
Легендите и преданията от Лудогорието посочват местното капанско население като потомци на прабългарите. Векове наред местните жители пазят традициите си и ги предават на бъдните поколения.
На фона на ежегодния панаир на киселото мляко, капанската музика и танци биволовъдното изложение събра гости от цяла България. Мероприятието бе организирано и подготвено от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството , Асоциация на българските биволовъди, Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството , със съдействието на ръководството на община Разград.
Представени бяха животни от най-добрите стада , собственост на стопани от цялата страна от следните категории : биволици , малакини и малачета до 6 мес.възраст.
Две от стадата получиха кристални купи за цялостно представяне - Агрохолдинг „Ловико" ЕАД , с.Горна Росица ,област Габрово и „ Мурра 2002 „ ООД , с.Лозенец,Ямбол.

„МУРРА 2002" ООД - една от най-модерните биволоферми е създадена през 1999 година. Животните наброяват общо 700 , като биволиците основно стадо са 300. Стопаните са вложили много средства за ново строителство на оборни помещения и почистваща техника , нови машини за осигуряване на необходимите фуражи и модерна доилна зала с 20 места . Фермата разполага със съвременна фуражна база и добри пасища. За технологичния процес и здравето на животните се грижат зооинженер и ветеринарен лекар. Дойните биволици са със средна дневна млечност 10 кг. Средната лактационна млечност на стадото е над 1800 кг. , като отделни животни дават и над 2700 кг. мляко.

АГРОХОЛДИНГ „ЛОВИКО –АД" е правоприемник на биволофермата на бившето ТКЗС в с. Горна Росица. В това стадо в продължение на повече от 30 години е извършвана целенасочена селекция за създаване на Българската Мурра под ръководството на научен колектив от Института по биволовъдство – Шумен.В момента във фермата се отглеждат 680 глави , от които 340 дойни биволици. Средната млечност за лактация е 1890 кг. със 7,72% мазнини и 4,21% протеин.Стадото е бикопроизводно , като средната продуктивност на определените 14 бикопроизводителки за І лактация е 2070 кг. мляко , а за ІІІ лактация – 3066 кг.мляко. Осигурено е оптимално хранене на всички категории биволи , доене с централен млекопровод и механизирано почистване на оборите. На изложението фирмата участва с 12 животни на различна възраст и получи Приз за цялостно представяне.
Официалните гости наградиха животните с най-добър екстериор и продуктивни качества с приз и грамота.

НАГРАДЕНИ ЖИВОТНИ:

- биволица Бистра BG30348855 -собственост на Басри Шериф,с.Коноп,обл.Търговище;
- биволца Линда BG30349533 - собственост на Севдалин Атанасов,с.Баячево,обл.Т-ще;
- биволица № BG 30616459 - собственост на Никола Кулов ,с.В.Левски,обл.Пловдив;
- биволица № BG 30925438 - собственост на Васка Василева,с.В.Левски,обл.Пловдив;
- биволица ПетяBG30306235- собственост на„Йоткови"ЕООД,гр.ЦарКалоян,обл.Разград;
- малакиня № BG 30992426 - собственост на Иван Борисов ,гр. Аксаково ,обл.Варна;
- малакиня №BG 30953539- собственост на Юлбие Ахмедова, с.П.Хитово,обл.Т-ще;
- малакиня № BG 30973044 - собственост на „Мурра 2002 „ООД,с.Лозенец,обл.Ямбол

След приключване на изложението с дефилиране на наградените животни , посетителите бяха поканени да опитат вкусните продукти от биволско мляко и месо , осигурени от фирми производителки.


Изготвил: Мариана Христова
Гл. експерт говедовъдство
Към СЦРЦККРД