ИАСРЖ

Проверка на пчелини в област Търговище и Русе

В периода от 03 юли до 06.07.2013 г. съвместна комисия на Национална развъдна асоциация по пчеларство и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, сформирана съгласно чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба № 47 от 25 ноември 2003 г., извършиха проверка на пчелините на територията на областите Търговище и Русе.
В област Търговище са посетени над 15 бази, в землищата на селата Александрово, Бистра, Еленово, Мировец, Буховци и Острец. От извършената проверка на място, комисията направи преглед на състоянието на пчелните семейства, тяхната сила, състоянието и количеството на пилото, нуклеусните паркове и състоянието на пчелните майки.
В момента в този регион още цъфти липа, както и има масивни блокове със слънчоглед. Все още главната паша е добра, очаква се тя до 10-15 дни обаче да премине и пчеларите да свършат своята пчеларска работа.
Като цяло състоянието на проверените пчелни семейства е задоволително. Необходимо е да се подменят някои от пчелните майки. Имаше и някои пропуски за които са направени предписания да бъдат отстранени.
В област Русе проверени бяха пчелините в с. Бъзовец и Босилковци. Също бяха дадени указания, свързани със селекционния процес.


Подготвил: зооинж.– Е. Георгиева
Гл.експерт контрол и координация в
Гл.Д. „ККРД" към ИАСРЖ