Медиите за нас

Националната генетична лаборатория в бюлетина на фондация SAVE

Откриването на Националната генетична лаборатория е отразено в бюлетина на фонадация SAVE. В статията се казва::

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева и Бернард Леман - директор на Федералната служба по земеделие на Конфедерация Швейцария откриха през май 2016 г. Национална генетична лаборатория за днк анализ, оборудвана с помощта на Българо-швейцарската програма за развитие. Лабораторията ще позволи на България да използва модерни методи за идентификация на селскостопанските породи и изпълнение на развъдни програми, да селектира високопродуктивни животни за месо и мляко, както и да съхрани силно застрашеното биоразнообразие на добитъка в България.  В България официално са признати 33 автохтонни породи, от които 22 овце. Новата генетична лаборатория ще позволи и да се идентифицират гените на местните породи. Лабораторията е част от проекта "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони", част от Фонда за реформи, създаден с цел да промотира приноса на гражданското общество, като важна част от развитието и участието в рамките на Българо-швейцарската програма за развитие.

Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството е също участник в проекта. България трябва да заеме нишата на натуралните и био продукти на Европейския пазар. Леман каза, че откриването на лабораторията е голям ден за Българо-швейцарското сътрудничество, тъй като ще помогне за подобряване качеството на продуктите и околната среда. Посланикът на Швейцария Денис Кнобел присъства на събитието.

 

Оригиналният текст на статията може да бъде прочетен на страницата на фондация SAVE: http://save-foundation.net/en/enews-actual-en#acht