Медиите за нас

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството тръгва на срещи с фермерите (farmer.bg - 24.10.2010г.)

 

 

 

През следващата седмица, Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството доц. д-р Васил Николов започва традиционната обиколка в страната за срещи с фермери, представители на развъдни организации и структури в животновъдството. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с развъдната дейност в отделните региони, финансирането на селекцията, въпроси на общата селскостопанска политика на ЕС и други въпроси, свързани с животновъдството. ИАСРЖ кани всички заинтересовани фермери, развъдни структури и структури, свързани в животновъдството да присъстват на срещите.
Срещите ще се проведат по посочения по долу график. За мястото на срещите можете да се осведомите от регионалните структури на ИАСРЖ.

ГРАФИК за провеждане на традиционните срещи на Изпълнителния директор на ИАСРЖ с фермери и Развъдни организации на територията на страната

25.10.2010г.
9.00ч.- Плевен
12.00ч.- Ловеч
15.00ч.- Севлиево

26.10.2010г.
9.00ч.- Велико Търново
12.00ч.- Омуртаг
15.00ч.- Шумен

27.10.2010г.
9.00ч.- Русе
12.00ч.- Разград
15.00ч.- Силистра

28.10.2010г.
9.00ч.- Добрич
12.00ч.- Аксаково

02.11.2010г.
9.00ч.- Видин
12.00ч.- Монтана
15.00ч.- Враца

03.11.2010г.
9.00ч.- Стара Загора
12.00ч.- Хасково

04.11.2010г.
9.00ч.- Бургас
12.00ч.- Ямбол
15.00ч.- Сливен

05.11.2010г.
9.00ч.- Разлог
12.00 - Благоевград

09.11.2010г.
9.00ч.- София
12.00ч.- Перник
15.00ч.- Кюстендил

11.11.2010г.
9.00ч.- Смолян
12.00ч.- Пловдив
15.00ч.- Пазарджик

18.11.2010г.
13.00 – Кърджали