Медиите за нас

ИАСРЖ и ЗИ гр.Шумен за сътрудничество и съвместна работа в областта на генбанка от соматични клетки, криоконсервирана семенна течност и млечните проби (Национална овцевъдна асоциация - 22.07.2012г.)

 

 

 

img432В сградата на Земеделски институт – Шумен се състоя среща между директора на института доц.д-р Апостол Апостолов и изпълнителния директор на ИАСРЖ проф.д-р Васил Николов. Присъстваха проф.д-р Ц.Пеева и доц.д-р М.Цанкова – председатели на двете биволовъдни асоциации в България и експерти от ИАСРЖ. Целта на срещата беше обсъждане на възможностите за съвместна работа на двете институции. Във връзка с предстоящо сътрудничество при организацията на Научна конференция в края на месец септември, доц.д-р Апостол Апостолов изрази надежда това партньорство да придобие ежегодна форма. Обсъдени бяха възможности за съвместна работа в областта на контрола на млечните проби за нуждите на селекцията, създаване на генбанка от криоконсервирана семенна течност от свине, генбанка от соматични клетки, както и за изграждане на Център за изкуствено осеменяване на свине, обслужващ района на Северна България.