Постиженията в селекцията

Пейчо Пенев е добре известен у нас, както на научните среди в говедовъдството, така и на
широката практика. Роден е в с. Бозвелийско област Варна в семейство на земеделци.
През 1962 г. завършва техникум по селско стопанство , от 1965 година е бригадир , а
по-късно ръководител в кравефермата на комплексната бригада в с. Бозвелийско. Пейчо
Пенев участва активно в развъдноподобрителната дейност в говедовъдството и допринася
за създаването и усъвършенстването на породата Българско черношарено говедо.
Съавтор е на Българско черношарено говедо – порода официално призната през 1990 година.

                                                                                               Към цялата статия icon pdf