Кой се занимава със селекция?

Работохолизъм, амбиция, съвременна развъдна дейност, технология и иновации –това е формулата на успеха на един български фермер  

 

Това е Минчо–един млад българин, тръгнал по стъпките на баща си Минчо Иванов, именития фермер от с. Кортен, община Нова Загора. Минчо е председател на най- голямата развъдна говедовъдна организация в страната-Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България. Той е собственик на една от най - модерните и съвременни ферми в Южна България - ЕТ „ДИАНА-МИ-МИНЧО ИВАНОВ”. Неговите животни са призьори на ежегодните Национални изложения по животновъдство, организирани от ИАСРЖ и развъдните организации    


 

 

 

 

 

Това е синът – Минчо, бъдещият фермер 

     


И това е Минчо –бикът/Mincho 520HO0801/, създаден чрез ембриотрансфер в Съединените американски щати, с кръвност от световноизвестния бик /O’Man/, специално за нуждите на развъдната дейност в фермата и кръстен на името на щастливия си собственик. 

А ето това е Минчо Иванов с дъщеря си Виктория Минчева- един от сериозните помощници във фермата

В китното Новозагорско поле се издигат модерните постройки на кравефермата, изградени по всички изисквания на ЕС, по технология е за свободно боксово отглеждане.
Фирмата е създадена през 1992 год. Дейността и включва обработката на 11 х. дка земя и отглеждането на 1756 животни за разплод, в т. ч. 941 крави от породите Холщайн и Редхолщайн.
Доилната зала е тип- Рибена кост 2х10, изцяло механизирана, което изключва замърсяване на млякото. В нея целогодишно се поддържа оптимален температурен режим, улесняващ работата на доячите. Във всички обори има монтирани вентилатори за създаване на оптимален микро климат за животните. Почистването на оборите е механизирано. Фуражите се раздават с миксер-ремарке.

 

 

Предстои пускането в експлоатация на нова доилна зала тип „КАРУСЕЛ” за 48 животни и два нови обора всеки за по 300 животни. На входа на новата доилна зала ще има монтирано устройство за откриване на разгонените крави.

 

 

 

 

А ето и резултатите от дългогодишната развъдна дейност във фермата, които са на европейско и световно ниво. По данни на развъдната организация, за 2011 год. бонитировъчната млечност на кравите е 8179 кг. мляко, с 3.38% масленост; 3.34 %. Количеството на млечно масло е 280 кг, а на млечния протеин -276. С най-висока млечност са крава № 085432 - 10 885 кг. и крава № 169798 - 10 696 кг.
Това са резултати, съизмерими с водещите европейски държави, постигнати в българска ферма, под ръководството на един амбициозен и сериозен българин, който показват, че силата на българското трудолюбие и дух, съчетани с най- съвременните развъдни и технологични дейности дават блестящи резултати.
В кравефермата развъдната дейност е на високо равнище. За това работят специалистите на АРШЧПБ с която фермата има сключен договор. Активно се използват модерни методи за откриване на разгонените животни и ранна диагностика на бременността. За заплождане на високопродуктивните животни се използва индивидуален случен план и висококласни бици - американска и българска селекция. И сега продължава работата за окрупняване и модернизиране на фермата.Изготвил: Зооинж. Мария Боева –началник на Югоизточния регионален център за контрол и координация на развъдната дейност с любезното съдействие на АРЧШПБ и на ЕТ „ДИАНА-МИ-МИНЧО ИВАНОВ”