Контакти
Търсене:Панайот Стайков Овчаров

(ЮРЦККРД)

Адрес : ул. Александър Стамболийски 2
Пощенски код : 6300
Град : Хасково
Държава : България
Телефон : 0885 189 024
      
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Мл. експерт контрол и координация в овцевъдството
Ивайло Николаев Иванов

(ГДККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 426 186
      
Описание : 

Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Валентин Калинов Владев

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Одрин 5
Пощенски код : 7000
Град : Русе
Държава : България
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Деян Маринов Данаилов

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Одрин 5
Пощенски код : 7000
Град : Русе
Държава : България
Телефон : 0885 738 541
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Юлиян Веселинов Неделчев

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Одрин 5
Пощенски код : 7000
Град : Русе
Държава : България
Телефон : 0885 950 804
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Шофьор
Веско Христов Каламов

(ЮРЦККРД)

Пощенски код : 6600
Град : Кърджали
Държава : България
Телефон : 0889 359 609
      
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Пенко Божидаров Денев

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0889 617 591
      
Описание : 

СИО-Сливен

Гл. експерт СИО
Румяна Неделчева Ангелова

(ЮРЦККРД)

Адрес : ул. Невястата 35
Пощенски код : 4703
Град : Смолян
Държава : България
Телефон : 0889 224 542
      
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Диана Милчева Милева

(ЗЦРА)

Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 974
         
Описание : 

Западен център по репродукция и анализ

мл. експерт - Генетична лаборатория
Иван Цветанов Мерджов

(Центрове за съхранение на сперма)

Адрес : бул. Пещерско шосе 182
Пощенски код : 4015
Град : Пловдив
Държава : България
         
Описание : 

Центрове за съхранение на сперма

Гл. експерт репродукция

 

Страница 6 от 6