Контакти
Търсене:Христо Димитров Христов

(ГДККРД)

Адрес : бул. Пещерско шосе 182
Пощенски код : 4015
Град : Пловдив
Държава : България
Телефон : 0885 183 348
         
Описание : 

Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Сабрие Хамидова Хюсеинова

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
      
Описание : 

СИО-Сливен

Изпълнител-лаборант
Али Сабахтин Али

(ЮЦРЦККРД)

Адрес : бул. Пещерско шосе 182
Пощенски код : 4015
Град : Пловдив
Държава : България
Телефон : 0884 297 589
      
Описание : 

Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Младши експерт "Овцевъдство"
Теодора Димитрова Чуртова

(СИО-София)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 974
         
Описание : 

СИО-София

мл. експерт генетична лаборатория и СИО
Панайот Стайков Овчаров

(ЮРЦККРД)

Адрес : ул. Александър Стамболийски 2
Пощенски код : 6300
Град : Хасково
Държава : България
Телефон : 0885 189 024
      
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Мл. експерт контрол и координация в овцевъдството
Ивайло Николаев Иванов

(ГДККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 426 186
      
Описание : 

Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Деян Маринов Данаилов

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Одрин 5
Пощенски код : 7000
Град : Русе
Държава : България
Телефон : 0885 738 541
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Веско Христов Каламов

(ЮРЦККРД)

Пощенски код : 6600
Град : Кърджали
Държава : България
Телефон : 0889 359 609
      
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Пенко Божидаров Денев

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0889 617 591
      
Описание : 

СИО-Сливен

Гл. експерт СИО
Румяна Неделчева Ангелова

(ЮРЦККРД)

Адрес : ул. Невястата 35
Пощенски код : 4703
Град : Смолян
Държава : България
Телефон : 0889 224 542
      
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Диана Милчева Милева

(ЗЦРА)

Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 974
         
Описание : 

Западен център по репродукция и анализ

мл. експерт - Генетична лаборатория

Страница 6 от 6