Контакти
Търсене:Стоян Станев Стоянов

(ГДККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0888 426 791
         
Описание : 

Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството и козевъдството
Катрин Християнова Колчакова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 02/961 13 29
Факс : 02/961 33 85
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Мл. експерт административно обслужване
Иван Йорданов Дилов

(ЗЦРА)

Адрес : ул.Криводолско шосе до бл. 66
Пощенски код : 3005
Град : Враца
Държава : България
Телефон : 0888 551 309
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Шофьор
Ваня Иванова Маринска-Трънска

(ЗЦРА)

Адрес : ул. Криводолско шосе до бл. 66
Пощенски код : 3005
Град : Враца
Държава : България
Телефон : 0888 921 502
         
Описание : 

Гл. специалист в СИО
Ангел Веселинов Русев

(СЦРЦККРД)

Адрес : Западна промишлена зона
Пощенски код : 7200
Град : Разград
Държава : България
Телефон : 0885 173 079
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Живко Иванов Дучев

(ДАПФСИО)

Адрес : ул. Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0888 206 585
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен експерт информационни технологии в селекцията и репродукцията
Теменужка Ставриева Миленова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 518
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен специалист ФСД
Жулиета Димитрова Васева

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 782 668
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен експерт ФСД
Димитър Николаев Георгиев

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0882 462 250
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

младши експерт ФСД
Зорница Иванова Петрова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен експерт ФСД
Динка Найденова Топачарова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0888 797 440
      
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен експерт финансово-стопански дейности
Христо Димитров Христов

(ГДККРД)

Адрес : бул. Пещерско шосе 182
Пощенски код : 4015
Град : Пловдив
Държава : България
Телефон : 0885 183 348
         
Описание : 

Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Сабрие Хамидова Хюсеинова

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
      
Описание : 

СИО-Сливен

Изпълнител-лаборант
Али Сабахтин Али

(ЮЦРЦККРД)

Адрес : бул. Пещерско шосе 182
Пощенски код : 4015
Град : Пловдив
Държава : България
         
Описание : 

Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Теодора Димитрова Чуртова

(СИО-София)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 974
         
Описание : 

СИО-София

мл. експерт генетична лаборатория и СИО

Страница 5 от 6