Контакти
Търсене:Краси Иванов Николов

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
         
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Стефан Гетов Петров

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Инна Найденова Божинова

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. „Цар Александър II“ 45, ет. 1, канцелария
Пощенски код : 3700
Град : Видин
Държава : България
Телефон : 0889 062 807
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Цецка Кольова Русинова

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул.Криводолско шосе до бл. 66
Пощенски код : 3005
Град : Враца
Държава : България
Телефон : 0888 921 502
         
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Емилия Архангелова Георгиева

(ГДККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0885183386
      
Описание : 

Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"
Гл.експерт контрол и координация в зайцевъдството, птицевъдството, пчеларството, бубарството и рибовъдството
Стоян Станев Стоянов

(ГДККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0888 426 791
         
Описание : 

Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството и козевъдството
Катрин Християнова Колчакова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 02/961 13 29
Факс : 02/961 33 85
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Мл. експерт административно обслужване
Иван Йорданов Дилов

(ЗЦРА)

Адрес : ул.Криводолско шосе до бл. 66
Пощенски код : 3005
Град : Враца
Държава : България
Телефон : 0888 551 309
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Шофьор
Юлиян Веселинов Неделчев

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Одрин 5
Пощенски код : 7000
Град : Русе
Държава : България
Телефон : 0885 950 804
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Шофьор
Ваня Иванова Маринска-Трънска

(ЗЦРА)

Адрес : ул. Криводолско шосе до бл. 66
Пощенски код : 3005
Град : Враца
Държава : България
Телефон : 0888 921 502
         
Описание : 

Гл. специалист в СИО
Ангел Веселинов Русев

(СЦРЦККРД)

Адрес : Западна промишлена зона
Пощенски код : 7200
Град : Разград
Държава : България
Телефон : 0885 173 079
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Живко Иванов Дучев

(ДАПФСИО)

Адрес : ул. Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0888 206 585
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен експерт информационни технологии в селекцията и репродукцията
Теменужка Ставриева Миленова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 518
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен специалист ФСД
Жулиета Димитрова Васева

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 782 668
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен експерт ФСД
Динка Найденова Топачарова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0888 797 440
      
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен експерт финансово-стопански дейности

Страница 5 от 6