Контакти
Търсене:Мария Ганчева Бонева

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0896 781 341
      
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Анна Михайлова Касчиева

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0888 718 761
         
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.специалист контрол и координация в коневъдството и говедовъдството
Мария Симеонова Чалъкова

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0888 718 761
      
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Петя Христова Димова

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Стара планина 148
Пощенски код : 5403
Град : Севлиево
Държава : България
Телефон : 0884 111 773
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Красимира Веселинова Пенкова

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Стара планина 148
Пощенски код : 5403
Град : Севлиево
Държава : България
Телефон : 0884 111 773
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Христинка Христова Корийкова

(СЦРЦККРД)

Адрес : бул. Никола Габровски 25А, етаж 2
Пощенски код : 5000
Град : Велико Търново
Държава : България
Телефон : 0889 051 409
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Младен Йорданов Кръстев

(СЦРЦККРД)

Адрес : бул. Никола Габровски 25А, етаж 2
Пощенски код : 5000
Град : Велико Търново
Държава : България
Телефон : 0889 051 409
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Красимир Тинков Костадинов

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. „Добрич” 62, ет. 3
Пощенски код : 7500
Град : Силистра
Държава : България
Телефон : 0885 135 314
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Светослав Пейчев Тончев

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. „Добрич” 62, ет. 3
Пощенски код : 7500
Град : Силистра
Държава : България
Телефон : 0885 135 314
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Румен Иванов Иванов

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Краси Иванов Николов

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
         
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Стефан Гетов Петров

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Инна Найденова Божинова

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. „Цар Александър II“ 45, ет. 1, канцелария
Пощенски код : 3700
Град : Видин
Държава : България
Телефон : 0889 062 807
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Цецка Кольова Русинова

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул.Криводолско шосе до бл. 66
Пощенски код : 3005
Град : Враца
Държава : България
Телефон : 0888 921 502
         
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Емилия Архангелова Георгиева

(ГДККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0885183386
      
Описание : 

Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"
Гл.експерт контрол и координация в зайцевъдството, птицевъдството, пчеларството, бубарството и рибовъдството

Страница 4 от 6