Контакти
Търсене:Галина Димитрова Йорданова

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0888 718 761
         
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Петър Стефанов Петров

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Батова 4
Пощенски код : 9154
Град : Аксаково
Държава : България
Телефон : 0885 860 588
      
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Мария Ганчева Бонева

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0896 781 341
      
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Анна Михайлова Касчиева

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0888 718 761
         
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в коневъдството и говедовъдството
Мария Симеонова Чалъкова

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0888 718 761
      
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Мл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Петя Христова Димова

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Стара планина 148
Пощенски код : 5403
Град : Севлиево
Държава : България
Телефон : 0884 111 773
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Красимира Веселинова Пенкова

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Стара планина 148
Пощенски код : 5403
Град : Севлиево
Държава : България
Телефон : 0884 111 773
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Христинка Христова Корийкова

(СЦРЦККРД)

Адрес : бул. Никола Габровски 25А, етаж 2
Пощенски код : 5000
Град : Велико Търново
Държава : България
Телефон : 0889 051 409
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Младен Йорданов Кръстев

(СЦРЦККРД)

Адрес : бул. Никола Габровски 25А, етаж 2
Пощенски код : 5000
Град : Велико Търново
Държава : България
Телефон : 0889 051 409
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Красимир Тинков Костадинов

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. „Добрич” 62, ет. 3
Пощенски код : 7500
Град : Силистра
Държава : България
Телефон : 0885 135 314
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Светослав Пейчев Тончев

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. „Добрич” 62, ет. 3
Пощенски код : 7500
Град : Силистра
Държава : България
Телефон : 0885 135 314
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Любомир Енчев Костов

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Одрин 5
Пощенски код : 7000
Град : Русе
Държава : България
Телефон : 0885 738 541
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в свиневъдството
Румен Иванов Иванов

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Краси Иванов Николов

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
         
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Стефан Гетов Петров

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул. Васил Левски 1 етаж 11 стая 3
Пощенски код : 5800
Град : Плевен
Държава : България
Телефон : 0888 947 825
      
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството

Страница 4 от 6