Контакти
Търсене:Юлия Димитрова Паргова

(ЮРЦККРД)

Адрес : ул. Иван Михайлов 49, вх. Б, ет. 2
Пощенски код : 2700
Град : Благоевград
Държава : България
Телефон : 0888 100 787
      
Описание : 

Югозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл. експерт контрол и координация в говедовъдството
Силва Делчева Маркова

(ЮЦРЦККРД)

Адрес : Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 547
         
Описание : 

Югозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл. експерт контрол и координация в овцевъдството
Желязко Георгиев Маджаров

(ЮРЦККРД)

Адрес : ул. Александър Стамболийски 2
Пощенски код : 6300
Град : Хасково
Държава : България
Телефон : 0885 189 024
         
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Еленка Запрянова Георгиева

(ЮЦРЦККРД)

Адрес : ул. Димчо Дебелянов 11А
Пощенски код : 4401
Град : Пазарджик
Държава : България
Телефон : 0888 213 052
      
Описание : 

Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Петър Цвятков Попов

(ЮЦРЦККРД)

Адрес : ул. Димчо Дебелянов 11А
Пощенски код : 4401
Град : Пазарджик
Телефон : 0888 213 052
      
Описание : 

Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Злати Николов Златев

(ЮИРЦККРД)

Адрес : 10-и километър
Пощенски код : 8000
Град : Бургас
Държава : България
Телефон : 0889 062 945
         
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Мартинка Танчева Михайлова

(ЮИРЦККРД)

Адрес : 10-и километър
Пощенски код : 8000
Град : Бургас
Държава : България
Телефон : 0889 062 945
         
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Радка Иванова Кръстева

(ЮИРЦККРД)

Адрес : ул. Преслав 271
Пощенски код : 8607
Град : Ямбол
Държава : България
Телефон : 0882 533 383
         
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в свиневъдството
Росица Ненчева Иванова

(ЮИРЦККРД)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0879 836 048
      
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Радослава Иванова Донева

(ЮИРЦККРД)

Адрес : кв. Кольо Ганчево
Пощенски код : 6006
Град : Стара Загора
Държава : България
Телефон : 0885 674 718
         
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Диана Иванова Добрева

(ЮИРЦККРД)

Адрес : кв. Кольо Ганчево
Пощенски код : 6006
Град : Стара Загора
Държава : България
Телефон : 0885 674 718
      
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Ася Първанова Шейлева

(ЮИРЦККРД)

Адрес : кв. Кольо Ганчево
Пощенски код : 6006
Град : Стара Загора
Държава : България
Телефон : 0885 674 718
         
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Атанаска Тодорова Димитрова

(СИРЦККРД)

Адрес : пл. Свобода 5, ет. 8, ст. 808
Пощенски код : 9300
Град : Добрич
Държава : България
Телефон : 0888 467 625
         
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Марияна Ангелова Койчева

(СИРЦККРД)

Адрес : пл. Свобода 5, ет. 8, ст. 808
Пощенски код : 9300
Град : Добрич
Държава : България
Телефон : 0888 467 625
      
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в говедовъдството
Иван Иванов Стоянов

(ИЦРА)

Адрес : ул. Батова 4
Пощенски код : 9154
Град : Аксаково
Държава : България
Телефон : 0888 978 871
         
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Шофьор

Страница 3 от 6