Контакти
Търсене:Надежда Петрова Владимирова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0889 060 926
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Гл. експерт финансово-стопански дейности
Иван Михайлов Михайлов

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 317
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Гл.експерт "Международни отношения"
Силвия Иванова Пеева

(Центрове за съхранение на сперма)

Адрес : ул. Невястата 35
Пощенски код : 4703
Град : Смолян
Държава : България
Телефон : 0884 686 563
         
Описание : 

Центрове за съхранение на сперма

Гл. експерт репродукция
Елена Атанасова Стамболиева

(ЮЦРЦККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 492
      
Описание : 

Югозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност
Младши експерт контрол и кординация в овцевъдството
Николай Здравков Николов

(СИО-София)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 681
      
Описание : 

СИО-София

Технически изпълнител - получател
Юлияна Димитрова Иванова

(СЦРЦККРД)

Адрес : Западна промишлена зона
Пощенски код : 7200
Град : Разград
Държава : България
Телефон : 0885 173 079
         
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Гл.експерт контрол и координация в овцевъдството
Пепа Иванова Йорданова

(Лаборатория за вълната-Шумен)

Адрес : ул. Лагер Свобода 14
Пощенски код : 9701
Град : Шумен
Държава : България
Телефон : 0896 781 342
      
Описание : 

Лаборатория за вълната-Шумен

Гл. експерт млечна лаборатория и лаборатория за вълната
Николай Петров Василев

(Млечна лаборатория-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0889 043 058
         
Описание : 

Млечна лаборатория-Сливен

Гл. експерт млечна лаборатория
Ивелина Петрова Василева

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0887 753 851
      
Описание : 

СИО-Сливен

Гл. експерт репродукция в зайцевъдството
Георги Николаев Нончев

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0886 561 714
      
Описание : 

СИО-Сливен

Мл. експерт генбанка
Виолета Гергиева Игнатова

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0889 061 057
      
Описание : 

СИО-Сливен

Гл. експерт СИО
Янка Кръстева Стефанова

(СИО-Сливен)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0887 423 299
         
Описание : 

СИО-Сливен

Гл. експерт генбанка
Красимира Стойчева Узунова

(ГДУГРРП)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0888 913 540
         
Описание : 

Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"

Мл. експерт генетични ресурси
Красимира Димитрова Горанова

(ГДУГРРП)

Адрес : бул. Никола Габровски 25А, етаж 2
Пощенски код : 5000
Град : Велико Търново
Държава : България
Телефон : 0888 585 362
         
Описание : 

Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"

Гл. експерт съвети в земеделието
Емил Йорданов Пенчев

(Центрове за съхранение на сперма)

Адрес : бул. Никола Габровски 25А, етаж 2
Пощенски код : 5000
Град : Велико Търново
Държава : България
Телефон : 0884 636 957
         
Описание : 

Центрове за съхранение на сперма

Гл. експерт репродукция

Страница 2 от 6