Надежда Петрова Владимирова


(ДАПФСИО)


ул. Банско шосе 12
8805
Сливен
България
0889 060 926
hope_rdsrj@abv.bg


Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Гл. експерт финансово-стопански дейности