Пепа Пенева Михова-Иванова


(СИРЦККРД)


ул. Батова 4
9154
Аксаково
България
0889 524 948
rdsrj_aks@mail.bg


Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел