Мариана Георгиева Христова


(СЦРЦККРД)


ул. Одрин 5
7000
Русе
България
0889 524 950


Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел