Галина Димитрова Илчева


(СЗРЦККРД)


ул.Криводолско шосе до бл. 66
3005
Враца
България
0887 427 139
rdsrj.vraca@abv.bg


Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел