Елена Димитрова Въжарска


(ДАПФСИО)


ул.Бистришко шосе 26
1766
София
България
0887 782 668
sdkrdj@mb.bia-bg.com


Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен счетоводител