Контакти
Търсене:Георги Йорданов

(Ръководство)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 02/961 13 29
Факс : 02/961 33 86
         
Описание : 

Изпълнителен директор
Зоя Димитрова Йорданова

(Ръководство)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0884 424 485
      
Описание : 

Главен секретар
Валентин Радков Георгиев

(ГДККРД)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0888 425 803
         
Описание : 

Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"

Гл.директор
Бонка Георгиева Чолакова

(ГДУГРРП)

Адрес : бул. Никола Габровски 25A, етаж 2
Пощенски код : 5000
Град : Велико Търново
Държава : България
Телефон : 0889 428 213
         
Описание : 

Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"

Гл. директор
Ясен Маймунков

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0886 353 666
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Директор
Галина Димитрова Илчева

(СЗРЦККРД)

Адрес : ул.Криводолско шосе до бл. 66
Пощенски код : 3005
Град : Враца
Държава : България
Телефон : 0887 427 139
         
Описание : 

Северозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел
Мариана Георгиева Христова

(СЦРЦККРД)

Адрес : ул. Одрин 5
Пощенски код : 7000
Град : Русе
Държава : България
Телефон : 0889 524 950
      
Описание : 

Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел
Пепа Пенева Михова-Иванова

(СИРЦККРД)

Адрес : ул. Батова 4
Пощенски код : 9154
Град : Аксаково
Държава : България
Телефон : 0889 524 948
         
Описание : 

Североизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел
Мария Стоянова Боева

(ЮИРЦККРД)

Адрес : кв. Кольо Ганчево
Пощенски код : 6006
Град : Стара Загора
Държава : България
Телефон : 0889 428 122
         
Описание : 

Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел
Никола Димитров Чаталбашев

(ЮРЦККРД)

Адрес : ул. Невястата 35
Пощенски код : 4703
Град : Смолян
Държава : България
Телефон : 0887 426 287
         
Описание : 

Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел
Стефан Георгиев Чолаков

(ЮЦРЦККРД)

Адрес : бул. Пещерско шосе 182
Пощенски код : 4015
Град : Пловдив
Държава : България
Телефон : 0889 320 709
         
Описание : 

Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност

Н-к отдел
Светослава Василева Боева

(ЗЦРА)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 634
         
Описание : 

Западен център по репродукция и анализ

Н-к отдел
Боряна Стоянова Ботева

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0882 666 376
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Главен счетоводител
Надежда Петрова Владимирова

(ДАПФСИО)

Адрес : ул. Банско шосе 12
Пощенски код : 8805
Град : Сливен
Държава : България
Телефон : 0889 060 926
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Гл. експерт финансово-стопански дейности
Иван Михайлов Михайлов

(ДАПФСИО)

Адрес : ул.Бистришко шосе 26
Пощенски код : 1766
Град : София
Държава : България
Телефон : 0887 100 317
         
Описание : 

Дирекция "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Гл.експерт "Международни отношения"

Страница 1 от 6