web izlojenie2018

   efabis1

Функции

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството е изпълнителен орган в областта на животновъдството към министъра на земеделието и храните и го подпомага при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност и управлението и съхраняването на генетичните ресурси. 

snimka

Съгласно Закона за животновъдство /ЗЖ/ и произтичащите от него нормативи актове Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството осъществява следните функции:

Прочети още: Функции

Галерии